Gospodarka odpadami dla początkujących i zaawansowanych – warsztaty

Kod szkolenia:
M2328

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Jak właściwie odczytywać definicje w gospodarce odpadami – ćwiczenia z uczestnikami szkolenia:
  • jakie pozostałości nie będą odpadami – wyłączenia prawne oraz techniczne,
  • co jest zbieraniem, a co magazynowaniem przedprocesowym,
  • ograniczanie wytwarzanych odpadów w instytucji ,
  • nowe zasady zagospodarowanie odpadów (Gospodarka Obiegu Zamkniętego),
  • kiedy będziemy mieć do czynienia z odzyskiem, a kiedy z recyklingiem
 2. Nowe zasady klasyfikowania odpadów – analiza wykonywana przez uczestników szkolenia na podstawie przykładów prowadzącego i uczestników:
  • zmiany w kwalifikowaniu odpadów jako komunalne – nowa definicja odpadu komunalnego:
  – czy odpad niebezpieczny może być odpadem komunalnym,
  – skutki prawne i finansowe zakwalifikowania odpadów jako komunalne,
  • kiedy sprzęt elektryczny i elektroniczny może być odpadem komunalnym (grupa 20), a kiedy z grupy 16:
  – skutki niewłaściwego klasyfikowania odpadów,
  – opakowania – komunalne i niekomunalne,
  – jakie odpady z grupy 20 nie będą komunalne i skutki takiej klasyfikacji,
  – skutki zmiany w kwalifikowaniu odpadów z handlu i usług.
 3. Magazynowanie odpadów – ćwiczenia – uczestnicy szkolenia jako inspektorzy kontrolujący warunki magazynowania:
  • kiedy podlegamy przepisom rozporządzenia Ministra Klimatu z 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów a kiedy zapisom z decyzji administracyjnej,
  • sposoby magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów,
  • terminy dostosowania miejsc magazynowania do wymogów prawnych,
  • nowe miejsce magazynowania lub nowe miejsce magazynowania w sytuacji kiedy posiadamy pozwolenie lub zezwolenie – jakie wymogi spełniać decyzji czy rozporządzenie,
  • jakie odpady wyłączone są z rozporządzenia i sposób ich magazynowania wynika z innych przepisów prawa,
  • sprawdzanie sposobów magazynowania – ćwiczenia.
 4. Problemy w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych – przykłady pokontrolne:
  • zagospodarowanie na cele rolnicze – na co zwracać uwagę przy przekazywaniu odpadów,
  • przekazywanie do kompostowania lub biogazowni,
  • zagospodarowanie osadów u wytwórcy – kiedy nie jest to przetwarzanie osadów.
 5. Prowadzenie ewidencji odpadów – ćwiczenia w bazie BDO:
  • kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji,
  • przekazywanie odpadów „sam-sobie” (KPO) – kiedy jest to niezbędne prowadzenie ewidencji przy wielu instalacjach w jednym miejscu,
  • niewłaściwie wpisany transportujący lub przetwarzający odpady,
  • kiedy wystawiamy KEO, a kiedy KEOK,
  • co zrobić jeżeli zapomnieliśmy wystawić KEO w BDO, w danym roku kalendarzowym,
  • jakie dokumenty są obligatoryjne, a jakie fakultatywne przy przekazywaniu odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami.
 6. Istotne aspekty przekazywania odpowiedzialności za odpady – przykłady:
  • kto i do kiedy odpowiada za odpady przy przekazywaniu osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami lub placówkom handlowym zbierającym odpady bez zezwolenia,
  • odpowiedzialność za osady ściekowe przekazane:
  – do rolniczego wykorzystania,
  – rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych oraz instalacji, w tym składowisk,
  – do kompostowni i biogazowni lub innych instalacji,
  • kto odpowiada w czasie transportu odpadów (jak istotne są umowy pisemne):
  – transport odpadów do zakładu innego niż wskazany w KPO; kto może zostać pociągnięty do odpowiedzialności – wymogi prawa, a ustalenia kontroli,
  – kiedy wymagane są umowy pisemne w przekazywaniu odpadów.
 7. Kontrola i sankcje w gospodarce odpadami – co warto wiedzieć
  • Organy, które mogą kontrolować posiadacza odpadów i ich zakresie:
  – z zawiadomieniem,
  – bez wcześniejszego zawiadomienia,
  • skutki nieprzestrzegania wymogów prawnych i wynikających z decyzji administracyjnych:
  – finansowe,
  – administracyjne,
  – karne,
  • nowe jednostki ds. zwalczania przestępczości środowiskowej i zakres ich działania,
  • interwencje w gospodarce odpadami.
 8. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych, m.in. inspektor WIOŚ, kierownik działu gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, monitoringu, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w administracji i przemyśle). Członek grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, ekspert przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 16 maja od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 17 maja o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 19 maja o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.