Gospodarka odpadami – najważniejsze zagadnienia

Kod szkolenia:
K2333

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Telefon*
e-mail*
Nazwisko*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Nowe i projektowane rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, w tym m.in.:
  • wydłużenie ważności decyzji dotyczących gospodarki odpadami,
  • zmiany w przepisach o zabezpieczeniu roszczeń,
  • odroczenie wejścia w życie przepisów o selektywnym zbierania odpadów budowlanych,
  • nowe wyłączenia z zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • nowe rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
 2. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako cel przepisów o odpadach
 3. Zakres zastosowania ustawy o odpadach – kiedy stosujemy ustawę o odpadach, a kiedy nie: czy nieużywana opona zawsze jest staje się odpadem; co jest, a co nie jest odpadem, przykłady
 4. Zasady klasyfikacji odpadów; różne rodzaje odpadów, w tym odpady komunalne – konsekwencje wynikające z zakwalifikowania danej substancji lub przedmiotu do danego rodzaju odpadu
 5. Sposób postępowania z odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie
 6. Produkt uboczny – pozostałości z procesu produkcyjnego; czy proces budowlany może być uznany za proces produkcyjny – procedura wystąpienia o stwierdzenie uznania za produkt uboczny pozostałości z procesu produkcyjnego, przykłady pozostałości uznanych za produkty uboczne
 7. Rozporządzenia dotyczące utraty statusu odpadów, w tym m.in. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw
 8. Utrata statusu odpadów – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem; czy zawsze do utraty statusu odpadów konieczne jest zezwolenie na przetwarzanie; czy utrata ta może nastąpić tylko przez oględziny, badania
 9. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami
 10. Zasady ogólne gospodarki odpadami, m.in. hierarchia sposobów postępowania z odpadami
 11. Przetwarzanie odpadów oraz procesy przetwarzania odpadów – odzysk odpadów, w tym odzysk energii, odzysk materiałów, prace ziemne, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, unieszkodliwianie
 12. Zbieranie odpadów, selektywne zbieranie oraz segregowanie odpadów – obowiązki w tym zakresie, m.in. w zakresie odpadów budowlanych
 13. Zasady magazynowania i transportu odpadów
 14. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
  • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady, w szczególności w zakresie odpadów niebezpiecznych,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady,
  • koszty gospodarowania odpadami.
 15. Podstawowe wymagania w zakresie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz zasad ich wydawania; określenie w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów utraty statusu odpadów
 16. Rejestracja w BDO w zakresie wytwarzania, przetwarzania, zbierania i transportu odpadów; czy szkoła powinna posiadać wpis w BDO?
 17. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej
 18. Konsekwencje niewykonywania lub niewłaściwego wykonania przepisów – administracyjne kary pieniężne, wykroczenia oraz przestępstwa w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami
 19. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Radca prawny, pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Trener z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami, współautor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), Warszawa, al. Jerozolimskie 123a. 
Rejestracja uczestników:  godz. 9:30 – 10:00 (w sali szkoleniowej).
Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

Cena szkolenia:
700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, całodzienną przerwę kawową, lunch.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

Uwaga!
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu, poniżej podajemy adresy hoteli zlokalizowanych w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, https://varsovie.premiereclasse.com/pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, https://varsovie.campanile.com/pl