Jeszcze przed rozpoczęciem działalności biznesowej trzeba przygotować się na liczne formalności. Oprócz takich oczywistych spraw jak np. rejestracja w urzędzie skarbowym czy najem lokalu ważne jest również prawidłowe przygotowanie się do prowadzenia gospodarki odpadami w firmie. Jest to konieczne, ponieważ za niestosowanie się do przepisów w tym zakresie grożą dotkliwe sankcje.

Gospodarowanie odpadami w firmie – na czym to polega?

Przez pojęcie „gospodarowanie (gospodarka) odpadami” rozumie się takie działania w zakresie odpadów jak ich wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, transport, przekazywanie, sortowanie, odzysk czy unieszkodliwianie – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Ważne jest, by każda z w/w działalności była prawidłowo wykonywana. Przedsiębiorca musi działać w taki sposób, by minimalizować ilość wytwarzanych odpadów, a jeśli już one powstały – sprawić, by nie doprowadziło to do pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Choć może wydawać się inaczej, to w rzeczywistości właściwie każda firma musi zadbać o to, by gospodarowanie odpadami przebiegało w prawidłowy sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw budowlanych czy produkcyjnych – odpady wytwarza także biuro rachunkowe (zużyte artykuły papiernicze), sklep (zużyte butelki, pudełka, folie do pakowania towarów itp.) czy restauracja. Taki stan rzeczy oznacza, że przedsiębiorca powinien zadbać o gospodarowanie odpadami niezależnie od branży, w której działa. Ponadto, w większości firm korzysta się z komputerów, drukarek czy telefonów. Jeśli te urządzenia lub ich poszczególne komponenty (w tym np. tonery, baterie) zostaną wyeksploatowane, ich odpowiednia utylizacja także jest konieczna.

Gospodarowanie odpadami w działalności biznesowej – co grozi za niewłaściwe działanie?

Mogłoby się wydawać, że gospodarowanie odpadami to aspekt, który dotyczy przede wszystkim dużych firm. Tymczasem, rzeczywistość wygląda nieco inaczej. To nie wielkość firmy, lecz przedmiot jej działalności jest ważny w kontekście ochrony środowiska. W efekcie mała firma transportowa może mieć w tym zakresie więcej wyzwań niż np. duży podmiot usługowy.

Jest to ważne, ponieważ wciąż nie każdy właściciel biznesu zdaje sobie sprawę z tego, jak liczne obowiązki w tym zakresie na nim ciążą. Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to niewłaściwa gospodarka odpadami może skutkować wysokimi karami finansowymi, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem działalności gospodarczej. Ten ostatni krok jest drastyczny, ale stosuje się go głównie w krytycznych sytuacjach, gdy dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa może poważnie uszkodzić lokalny ekosystem.

Jak zadbać o prawidłowe gospodarowanie odpadami w firmie?

Przygotowanie, wdrożenie i dotrzymywanie w firmie odpowiednich procedur pozwalających na prawidłowe gospodarowanie odpadami może być bardzo trudne. W tej sytuacji pomocnym będzie udział w profesjonalnym szkoleniu, którego organizacją zajmuje się firma zewnętrzna. Na szkoleniu uczestnik otrzyma solidną dawkę wiedzy ze strony profesjonalnych szkoleniowców, którzy dysponują aktualnymi wiadomościami w tym zakresie, w związku z tym szkolenie z gospodarowania odpadami pozwoli oszczędzić wysiłku i czasu związanego z analizą aktów prawnych, których  jest bardzo dużo i dodatkowo są często zmieniane. Zgodnie z informacją, która została zamieszczona na stronie internetowej PARP, od 2001 r. wprowadzono kilkaset zmian w prawodawstwie dotyczącym ochrony środowiska – co tym bardziej wskazuje, że udział w szkoleniu z gospodarowania odpadami jest dobrym pomysłem. Kursy w tym zakresie obejmują nie tylko wiedzę teoretyczną i analizę przepisów ale także praktyczne porady i wskazówki.

Współpracujemy między innymi z:
Hotel Czarny Potok
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
Hotel Szafir