Gospodarowanie odpadami w praktyce Lasów Państwowych

Kod szkolenia:
LT2405W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Celem szkolenia jest omówienie przepisów ustawy o odpadach, które mogą znaleźć zastosowanie w gospodarowaniu odpadami w praktyce Lasów Państwowych.

Jakie są obowiązki Lasów Państwowych w zakresie wytwarzanych przez nie odpadów komunalnych? Czy biomasa powstająca w gospodarce leśnej jest odpadem?
Jak wykorzystać odpady w gospodarce leśnej?
Czy Lasy Państwowe ponoszą odpowiedzialność za odpady porzucone w lasach?

To tylko kilka z istotnych kwestii, które zostaną poruszone w trakcie szkolenia.

PROGRAM

I. Wprowadzenie

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarowania odpadami: odpady, odpady komunalne, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
 2. Zasady gospodarowania odpadami:
  • hierarchia sposobów postępowania z odpadami,
  • zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami,
  • prowadzenie ewidencji odpadów.

II. Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów przez Lasy Państwowe

 1. Lasy Państwowe jako wytwórca odpadów komunalnych:
  • obowiązki wytwórcy odpadów komunalnych,
  • odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości w zarządzie Lasów Państwowych.
 2. Warunki wyłączenia biomasy z reżimu ustawy o odpadach
 3. Wytwarzanie innych odpadów:
  • odpowiedzialność wytwórcy odpadów,
  • przekazywanie odpadów do zagospodarowania przez inne podmioty,
  • możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym.
 4. Zbieranie i przetwarzanie odpadów przez Lasy Państwowe:
  • zezwolenie jako podstawa zbierania i przetwarzania odpadów,
  • wykorzystanie odpadów do obróbki powierzchni ziemi w procesie odzysku R10,
  • wykorzystanie odpadów do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,
  • wykorzystanie odpadów w robotach budowlanych, np. do utwardzania powierzchni czy budowy dróg dojazdowych.

III. Problematyka porzucania odpadów w lasach

 1. Władający nieruchomością jako posiadacz odpadów; obalenie domniemania posiadania odpadów
 2. Decyzja wójta nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania
 3. Roszczenie Lasów Państwowych o zwrot kosztów za usunięcie „nieswoich” odpadów od osoby, która je porzuciła
 4. Porzucanie odpadów jako czyn zabroniony

IV. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarowania odpadami i Prawa łowieckiego. W pracy zawodowej zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną zwierząt i migracją zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Autor wielu opinii z tego zakresu. Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.