Hałas można zdefiniować jako dźwięk o nadmiernym natężeniu w danym miejscu oraz czasie, który jest szkodliwy zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska: ochrona środowiska przed hałasem to zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, m.in. poprzez:

  • utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego,
  • zmniejszenie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego,
  • utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego bądź co najmniej na tym poziomie.

Jak hałas wpływa na środowisko i życie ludzi?

Dźwięk o nadmiernym natężeniu najczęściej staje się dla ludzi uciążliwy czy dokuczliwy, powodując niepokój, lęk, zdenerwowanie, a czasami nawet prowadzi do agresji. Dodatkowo, może prowadzić do wystąpienia problemów zdrowotnych – m.in. przyczynia się do utraty słuchu. Do hałasu nie można się przyzwyczaić. 

Dla środowiska naturalnego hałas oznacza znaczące pogorszenie jego jakości, czego konsekwencją może być brak możliwości pełnienia normalnych funkcji przez znaczne obszary biosfery. Pogarszająca się jakość środowiska prowadzi do utraty cech rekreacyjnych i/lub leczniczych terenów wypoczynkowych, miejsc odpoczynku czy zamieszkania. Hałas wywołuje także negatywne zmiany w zachowaniu zwierząt.

dopuszczalny poziom hałasu a ochrona środowiska

Aby chronić ludzi i środowisko przed szkodliwym działaniem hałasu wprowadzono odpowiednie regulacje prawne. Ostatnio znowelizowano szereg aktów prawnych w tym zakresie oraz wprowadzono nowe przepisy wynikające z  dyrektyw europejskich. Prowadzone są prace w zakresie wdrożenia do polskiej praktyki pomiarów i ocen hałasu wynikających z norm międzynarodowych z serii ISO 1996.

Szkolenia z ochrony środowiska przed hałasem – dlaczego warto?

Udział w szkoleniach dotyczących ochrony środowiska przed hałasem pozwoli na pogłębienie specjalistycznej wiedzy dotyczącej hałasu oraz na poznanie nowych kierunków zmian procedur, przepisów i działań technicznych z nim związanych. Organizowane przez nas szkolenia dotyczące ochrony środowiska przed hałasem, pomiarów hałasu i przeprowadzania kontroli w tych zakresach prowadzą znani i cenieni specjaliści.

Współpracujemy między innymi z:
Hotel Czarny Potok
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
Hotel Szafir