IUCLID 6 – REACH / CLP. Warsztaty komputerowe

Kod szkolenia:
W2321W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) współtworzy to oprogramowanie z OECD i udostępnia je bezpłatnie na stronie internetowej IUCLID 6. IUCLID wykorzystywany jest na potrzeby spełniania wymogów rozporządzenia REACH, rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) oraz Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008). IUCLID 6 jest jedynym narzędziem umożliwiającym dokonanie rejestracji lub aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Warsztaty przeznaczone są dla producentów i importerów (oraz wyłącznych przedstawicieli), którzy muszą dokonać rejestracji substancji, a także dla wszystkich którzy przedkładali dokumentację z wykorzystaniem starszej wersji programu i będą musieli dokonać aktualizacji w nowym formacie. Od 1 stycznia 2021 r. informacje o mieszaninie stwarzającej zagrożenie muszą zostać przedłożone przez podmioty wytwarzające lub wprowadzające taką mieszaninę do obrotu poprzez portal powiadamiania centrum zatruć „PCN” w formacie IUCLID. W związku z tym, podmioty wytwarzające mieszaninę stwarzającą zagrożenie, wprowadzające lub sprowadzające taką mieszaninę, powinny zapoznać się ze sposobem przygotowania zgłoszeń.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak prawidłowo przygotować dokumentację korzystając z oprogramowania IUCLID 6, zarówno na potrzeby rozporządzenia REACH, jak i rozporządzenia CLP, a także jak prawidłowo dokonać aktualizacji już przedłożonych dokumentacji. W asyście prowadzącego zainstalują Państwo najnowszą wersję oprogramowania IUCLID 6, a następnie wykonają Państwo szereg ćwiczeń służących zdobyciu umiejętności, niezbędnych do samodzielnego przygotowania dokumentacji. Podczas ćwiczeń zapoznają się Państwo również ze sposobem przygotowania w IUCLID 6 zgłoszenia mieszaniny stwarzającej zagrożenie, zgodnie z nowymi wymaganiami i nowym formatem.

Przed zajęciami uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz instrukcję przygotowania komputerów do ćwiczeń.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie do IUCLID 6 (i ewentualnie instalacja na komputerach uczestników)
 2. Omówienie najważniejszych funkcji portalu ECHA:
  • Konto ECHA,
  • Legal entity,
  • REACH-IT,
  • PCN submission portal.
 3. Ćwiczenia na komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
  • omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
  • omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy.
 4. REACH:
  • przygotowanie zapytania przed właściwą rejestracją (inquiry),
  • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej jako uczestnik wspólnego przedłożenia,
  • aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej,
  • wykorzystanie narzędzia do sprawdzania kompletności dokumentacji rejestracyjnej,
  • wykorzystanie narzędzia do obliczenia wysokości opłat,
  • omówienie innych rodzajów dokumentacji (np. opt out, wiodący rejestrujący).
 5. CLP (Poison Centres):
  • przygotowanie dokumentacji poinformowania,
  • sprawdzenie dokumentacji,
  • przedkładanie dokumentacji,
  • aktualizacja zgłoszenia.
 6. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Naczelnik Wydziału ds. Oceny Substancji w Departamencie ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu, przedstawiciel Polski w pracach m.in. OECD IUCLID User Group Expert Panel. Akredytowany europejski ekspert ds. oceny ryzyka toksykologicznego. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia 11 i 12 maja w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 1200 zł netto;  1150 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.