IUCLID 6 – REACH / CLP. Warsztaty komputerowe

Kod szkolenia:
G2254

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) współtworzy to oprogramowanie z OECD i udostępnia je bezpłatnie na stronie internetowej IUCLID 6. IUCLID wykorzystywany jest na potrzeby spełniania wymogów rozporządzenia REACH, rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) oraz Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008).

IUCLID 6 jest jedynym narzędziem umożliwiającym dokonanie rejestracji lub aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z rozporządzeniem REACH. Warsztaty przeznaczone są dla producentów i importerów (oraz wyłącznych przedstawicieli), którzy muszą dokonać rejestracji substancji, a także dla wszystkich którzy przedkładali dokumentację z wykorzystaniem starszej wersji programu i będą musieli dokonać aktualizacji w nowym formacie.

Od 1 stycznia 2021 r. informacje o mieszaninie stwarzającej zagrożenie przedkładane przez podmioty wytwarzające lub wprowadzające taką mieszaninę do obrotu, muszą zostać przedłożone w formacie IUCLID poprzez portal powiadamiania centrum zatruć „PCN”. W związku z tym, podmioty wytwarzające mieszaninę stwarzającą zagrożenie, wprowadzające lub sprowadzające taką mieszaninę, powinny zapoznać się z nowym sposobem przygotowania zgłoszeń.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak prawidłowo przygotować dokumentację korzystając z oprogramowania IUCLID 6, zarówno na potrzeby rozporządzenia REACH, jak i rozporządzenia CLP, a także jak prawidłowo dokonać aktualizacji już przedłożonych dokumentacji. W asyście prowadzącego zainstalują Państwo najnowszą wersję oprogramowania IUCLID 6 lub przygotują się do korzystania z wersji w chmurze, a następnie wykonają Państwo szereg ćwiczeń służących zdobyciu umiejętności, niezbędnych do samodzielnego przygotowania dokumentacji. Podczas ćwiczeń zapoznają się Państwo również ze sposobem przygotowania w IUCLID 6 zgłoszenia mieszaniny stwarzającej zagrożenie, zgodnie z nowymi wymaganiami i nowym formatem.

UWAGA! Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą własnych laptopów, na których będą prowadzone ćwiczenia (minimalne wymagania: zainstalowany system Windows 10, minimum 4GB pamięci RAM).

PROGRAM

 1. Wprowadzenie do IUCLID 6 (i ewentualnie instalacja na komputerach uczestników)
 2. Omówienie najważniejszych funkcji portalu ECHA:
  • Konto ECHA,
  • Legal entity,
  • REACH-IT,
  • IUCLID w chmurze,
  • PCN submission portal.
 3. Ćwiczenia na komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
  • omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
  • omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy.
 4. REACH:
  • przygotowanie zapytania przed właściwą rejestracją (inquiry),
  • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej jako uczestnik wspólnego przedłożenia,
  • aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej,
  • wykorzystanie narzędzia do sprawdzania kompletności dokumentacji rejestracyjnej,
  • wykorzystanie narzędzia do obliczenia wysokości opłat,
  • omówienie innych rodzajów dokumentacji (np. opt out, wiodący rejestrujący).
 5. CLP (Poison Centres):
  • przygotowanie dokumentacji poinformowania,
  • sprawdzenie dokumentacji,
  • przedkładanie dokumentacji,
  • aktualizacja zgłoszenia.
 6. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Naczelnik Wydziału ds. Oceny Substancji w Departamencie ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu, przedstawiciel Polski w pracach m.in. OECD IUCLID User Group Expert Panel. Akredytowany europejski ekspert ds. oceny ryzyka toksykologicznego. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 29 listopada od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 30 listopada o godz. 8:30;
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 2 grudnia o godz. 11:00.

Cena szkolenia: 2150 zł netto; 2050 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.