Przygotowanie wniosku o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Warszawa, 8 grudnia 2022 r.