Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska w pigułce – ćwiczenia

Kod szkolenia:
K2336

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Telefon*
e-mail*
Nazwisko*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Główne obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:
  • rodzaje instalacji wymagające zgłoszenia lub pozwolenia i do jakiego organu zgłaszamy
  • Konkluzje BAT – co to są, kogo dotyczą i jakie obowiązki określają,
  • monitoring instalacji – pomiary emisji, terminy, formularze, właściwe organy,
  • sprawozdawczość: opłatowa, PRTR, raporty do KOBIZE.

  Ćwiczenie: na podstawie danych dotyczących przykładowego zakładu określenie obowiązków dotyczących emisji do powietrza, w tym m.in. jakich uzgodnień i z jakim organem należy dokonać w przypadku wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, sprawozdawczość – do którego urzędu i w jakim terminie.

 2. Gospodarka odpadami:
  • wytwarzanie odpadów – kiedy wymagane pozwolenie a kiedy zezwolenie i czym się różnią,
  • magazynowanie odpadów – w jaki sposób i jak się dostosować,
  • nie każdemu kto jest wpisany w BDO możemy przekazywać odpady – jak to zweryfikować,
  • kto może transportować odpady,
  • ewidencja odpadów i sprawozdawczość – baza BDO,
  • zabezpieczenia finansowe, monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów – kogo dotyczą,
  • produkt uboczny – jak „wyjść” z odpadów,

  Ćwiczenie: na podstawie danych przykładowego zakładu ustalenie jakie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami powinien posiadać, w jaki sposób poprawnie prowadzić ewidencję oraz magazynowanie odpadów, który organ będzie wydawał decyzje, do którego należy przekazać sprawozdania.

 3. Gospodarka opakowaniami:
  • kto jest wytracą opakowań, a kto wprowadzającym,
  • Organizacje Odzysku czy samodzielne rozliczanie – co warto wybrać,
  • co to są opakowania po środkach niebezpiecznych,
  • opakowania wielomateriałowe – jakie to opakowania i jak się z nich rozliczać,
  • kampanie edukacyjne – kto podlega i jak je zrealizować,
  • ewidencja opakowań, sprawozdawczość – komu, w jakim terminie i co można zlecić.

  Ćwiczenie: określenie dla podanych rodzajów opakowań czy podlegają pod przepisy ustawy opakowaniowej oraz weryfikacja sposobu prowadzenia ewidencji.

 4. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych:
  • certyfikaty dla personelu oraz certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
  • Rejestr CRO – Karty Urządzeń i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Baza BDS – kogo dotyczy sprawozdawczość,

  Ćwiczenie: przykładowe urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne i obowiązki dotyczące tych urządzeń.

 5. Kontrola w zakresie ochrony środowiska – praktyczne informacje:
  • kiedy organ musi poinformować o kontroli – zawiadomienie i upoważnienie,
  • oględziny zakładu, składanie wyjaśnień, przedkładanie dokumentów,
  • protokół z kontroli – zastrzeżenia, odmowa złożenia podpisu,
  • kontrole w godzinach popołudniowych i nocnych,
  • pouczenia, mandaty, kary, wstrzymanie działalności.
 6. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność ma wpływ na środowisko. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z szeroko rozumianych zagadnień związanych z ochroną środowiska. Koordynator wielu cykli kontrolnych realizowanych w ramach ogólnopolskich cykli kontrolnych zlecanych przez GIOŚ.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), Warszawa, al. Jerozolimskie 123a. 
Rejestracja uczestników:  godz. 9:30 – 10:00 (w sali szkoleniowej).
Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

Cena szkolenia:
700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, całodzienną przerwę kawową, lunch.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

Uwaga!

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu, poniżej podajemy adresy hoteli zlokalizowanych w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, https://varsovie.premiereclasse.com/pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, https://varsovie.campanile.com/pl