Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP (Single Use Plastics)

Kod szkolenia:
C2340W
Online, lipiec 2023 r. (dokładny termin podamy do 13 czerwca)

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Nowelizacja przepisów ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – transpozycja dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (zwanej jako dyrektywa SUP – single use plastics)
 2. Produkty objęte zakazem wprowadzania do obrotu
 3. Ograniczenie wprowadzania do obrotu, w tym:
  • zakres produktów objętych ograniczeniem,
  • zakres podmiotów zobowiązanych do ograniczania stosowania określonych produktów,
  • zasady pobierania opłaty od nabywców produktów objętych ograniczeniem wprowadzania,
  • terminy.
 4. Obowiązki wynikające z rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP):
  • zakres produktów, których wprowadzanie do obrotu wiąże się z obowiązkiem realizacji obowiązków wynikających z ROP,
  • nałożenie na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego obowiązku finansowania kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z wprowadzanymi przez nich produktów,
  • sposób wyliczania opłaty ROP.
 5. Obowiązek uzyskiwania poziomów zbierania odpadów powstałych z narzędzi połowowych, w tym sposób udokumentowania uzyskanych poziomów
 6. Oznakowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
 7. Obowiązek finansowania kampanii edukacyjnych – sposób obliczania wysokości środków przeznaczonych na edukację
 8. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO
 9. Ewidencja – zakres oraz sposób jej prowadzenia
 10. Sprawozdawczość:
  • zakres sprawozdawczości,
  • sposób składania sprawozdań.
 11. Recyklat w butelkach na napoje z tworzywa sztucznego
 12. Poziomy zbierania butelek na napoje z tworzywa sztucznego
 13. Zmiany w konstrukcji butelek z tworzywa sztucznego
 14. Przepisy karne
 15. Terminy wejścia w życie
 16. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Paweł Sosnowski – ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Wieloletni pracownik administracji centralnej, współuczestniczył w pracach legislacyjnych przy tworzeniu przepisów dotyczących  zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów opakowaniowych i poużytkowych.  Autor publikacji z zakresu zagospodarowania odpadów. Doświadczony szkoleniowiec łączący w ramach prowadzonych szkoleń teorię i praktykę.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.