Ochrona zieleni a usuwanie zadrzewień – uwarunkowania prawne

Kod szkolenia:
M2335W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do pracowników administracji publicznej, którzy są zaangażowani w realizację ochrony terenów zieleni i zadrzewień, zwłaszcza przedstawiciele gmin, starostw oraz urzędów marszałkowskich.

PROGRAM

 1. Założenia materialne i proceduralne dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień:
  • przepisy materialne,
  • przepisy proceduralne,
  • uwarunkowania faktyczne.
 2. Działania ochronne:
  • prawa i obowiązki organów administracji publicznej,
  • realizacja praw i obowiązków właścicieli terenów zieleni,
  • aspekty ochronne osadzone w przepisach o ochronie przyrody,
  • zagadnienia ochrony związane ze stosowaniem przepisów szczególnych, w tym z zakresu:
  – działań przeciwpożarowych,
  – przedsięwzięć inwestycyjnych,
  – realizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Procedura usuwania zadrzewień lub krzewów:
  • istota i forma zezwolenia,
  • proceduralne aspekty uzyskiwania zezwolenia, w tym:
  – złożenie wniosku,
  – oględziny,
  – nasadzenia następcze,
  – przesadzanie drzew lub krzewów,
  – treść zezwolenia,
  • odszkodowanie za usunięcie drzewa lub krzewu na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych,
  • opłaty,
  • kary pieniężne.
 4. Wyłączenia od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:
  • zakres wyłączeń ze względu na:
  – uwarunkowania dotyczące cech i parametrów drzew i krzewów,
  – aspekty wynikające z aktów stosowania prawa,
  – realizację uwarunkowań związanych z celami publicznymi,
  – uwarunkowania wynikające ze stanów nadzwyczajnych,
  • istota zgłoszenia,
  • procedura zgłoszenia,
  • stosowanie sprzeciwu.
 5. Między prawem administracyjnym a prawem cywilnym:
  • stosowanie instrumentów nadzorczych,
  • procedury w przypadku stanu wyższej konieczności,
  • procedury w przypadku realizacji celów publicznych,
  • postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
  • przygotowywanie innych pism związanych z realizacją zadań, w tym m in. protokołów oględzin i ekspertyz,
  • postępowania przy stanie współwłasności.
 6. Panel dyskusyjny, konsultacje

Uwaga: każdy z uczestników szkolenia będzie mógł konsultować on-line z prelegentem bieżące problemy prawne z zakresu web-seminarium w okresie 2 tygodni po realizacji szkolenia

WYKŁADOWCA

Radca prawny, doktor nauk prawnych; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; ekspert w zakresie prawa leśnego, rolnego oraz ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej i w sektorze pozarządowym. Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego w organie administracji rządowej zajmującym się ochroną środowiska.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.