Ochrona powietrza: ograniczanie emisji do powietrza z uwzględnieniem LZO; warsztaty

Kod szkolenia:
W2244

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

Dzień pierwszy

 1. Rodzaje pozwoleń dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza – wymagania prawne:
  • zgłoszenia instalacji,
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pozwolenia zintegrowane.
 2. Wymagania prawne dotyczące zasad sporządzania wniosków o wydanie poszczególnych pozwoleń
 3. Standardy emisyjne z instalacji, wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych:
  • spalania paliw,
  • spalania i współspalania odpadów,
  • instalacji, w których są używane LZO.
 4. Standardy emisyjne wynikające z konkluzji BAT
 5. Warunki uznawania standardów emisyjnych za dotrzymane
 6. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza:
  • metody pierwotne,
  • przykłady instalacji do redukcji emisji: pyłów, LZO, metali ciężkich, NOx, SO2, HCl, HF
 7. Obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji z instalacji; ciągłe i okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza:
  • obowiązek wykonywania pomiarów ciągłych i okresowych,
  • zakres i metodyki pomiarów,
  • aparatura pomiarowa,
  • sposób prezentowania wyników i terminy przekazywania sprawozdań.
 8. Procedura wykonywania dokumentacji do wniosku o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
  • zasady ustalania parametrów emitora,
  • zasady ustalania wielkości emisji dla instalacji, dla których są określone standardy emisyjne,
  • zasady ustalania wielkości emisji, dla których nie są określone standardy emisyjne,
  • schemat technologiczny i bilans materiałowy,
  • obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń; przygotowanie założeń wejściowych.
 9. Zasady sporządzania bilansu LZO
 10. Przykłady praktyczne sporządzania bilansu LZO

Dzień drugi

WARSZTATY

 1. Obliczanie emisji zanieczyszczeń z:
  • instalacji spalania paliw,
  • instalacji spalania odpadów,
  • instalacji, w których stosowane są LZO,
  • instalacji, dla których nie są określone standardy emisyjne.
 2. Przygotowanie założeń do obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu:
  • tło zanieczyszczeń,
  • współczynnik szorstkości terenu,
  • ustalanie parametrów emitora.
 3. Sporządzanie bilansu LZO:
  • z procesów malowania i suszenia,
  • z procesów powlekania,
  • z procesów drukowania.

Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA
Współwłaściciel i Prezes Zarządu EMIPRO Sp. z o.o.; ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Współautor wielu patentów z zakresu katalitycznych metod oczyszczania powietrza oraz zestalania żużli i popiołów. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zakwaterowanie: 20 września od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 21 września o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 23 września o godz. 11:00.

Cena szkolenia2100 zł netto; 2000 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.