Ochrona powietrza: zasady obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu

Kod szkolenia:
MC2410W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do wszystkich pracowników administracji, których praca związana jest z wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwoleń zintegrowanych w zakresie powietrza, do osób przygotowujących wnioski o wydanie w/w pozwoleń a także do pracowników organów weryfikujących te wnioski.

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w terenie oraz z podstawami obliczeń rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń. Omówione zostanie m.in. przygotowanie założeń dotyczących terenu, wielkości emisji (na podstawie kart charakterystyki), pomiarów i standardów emisyjnych, a także wpływ poszczególnych składników na wartości stężeń zanieczyszczeń i weryfikacja poprawności danych wejściowych.

Szkolenie ma charakter wykładów z omówieniem praktycznego zastosowania konkretnego programu do obliczeń. Omówione zostaną też dostępne na rynku programy.

Przewiduje się, w ramach konsultacji i dyskusji, rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników.

PROGRAM

 1. Wymagania prawne dotyczące spełnienia standardów jakości powietrza
 2. Modele matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym – wstęp teoretyczny
 3. Przykłady programów / narzędzi wykorzystywanych do obliczania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu
 4. Przygotowanie założeń wejściowych niezbędnych do przeprowadzenie obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką referencyjną:
  • tło substancji oraz tło opadu substancji pyłowej,
  • dane meteorologiczne,
  • aerodynamiczna szorstkość terenu,
  • położenie emitorów,
  • parametry emitorów (zadaszenie emitora, średnica, wysokość, prędkość wylotowa gazów),
  • wielkość emisji zanieczyszczeń.
 5. Weryfikacja poprawności danych wejściowych i wyników obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu
 6. Praktyczne przykłady obliczania wielkości emisji:
  • w przypadku instalacji, dla których określone są standardy emisyjne,
  • w przypadku instalacji, dla których nie ma określonych standardów emisyjnych.
 7. Instalacje do ograniczania emisji do powietrza:
  • lotnych związków organicznych LZO,
  • pyłów,
  • NOx, SO2, HCl, HF,
  • metali.
 8. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Współwłaściciel i Prezes Zarządu EMIPRO Sp. z o.o.; ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Współautor wielu patentów z zakresu katalitycznych metod oczyszczania powietrza oraz zestalania żużli i popiołów. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.