Ochrona zwierząt w praktyce Inspekcji Weterynaryjnej

Kod szkolenia:
LT2310W/1

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt z jakimi boryka się Inspekcja Weterynaryjna, począwszy od kwestii związanej z postępowaniem w przypadku znęcania się nad zwierzętami, a skończywszy na przeciwdziałaniu próbom obejścia zakazu wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach.

Jak odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun?
Jak postępować w przypadku, gdy organy ścigania odmawiają wszczęcia postępowania karnego w sprawie znęcania się nad zwierzętami?
Jakie są uprawnienia gmin i Inspekcji Weterynaryjnej w postępowaniu karnym?
Co zrobić w przypadku braku schroniska? Czy odebrane zwierzę można przekazać do hotelu dla zwierząt?
Jak prawidłowo napisać/zaopiniować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt?
Jak skutecznie kontrolować i egzekwować obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt?
Jak wyegzekwować obowiązki wynikające z przepisów lub decyzji w zakresie dobrostanu zwierząt?
Jaki środek egzekucyjny zastosować?
Jak prawidłowo prowadzić postępowanie mandatowe i nałożyć mandat karny?
Jak ustalić sprawcę wykroczenia – np. czy sprawcą może być rodzic/małżonek właściciela gospodarstwa/zwierzęcia?
Kiedy nie należy nakładać mandatu?
Co zrobić w przypadku ujawnienia transakcji typu ”Smycz 1000 zł, pies gratis”?

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących przepisów i aktualnego orzecznictwa sądowego oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce działania Inspekcji Weterynaryjnej.

PROGRAM

I. Postępowanie w przypadku znęcania się nad zwierzętami

 1. Pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt
 2. Znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo, postępowanie w przypadku odmowy wszczęcia/umorzenia postępowania przez organy ścigania
 3. Problematyka wejścia na nieruchomość w celu odebrania zwierzęcia
 4. Wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia, najczęściej popełniane błędy przy odbieraniu zwierząt
 5. Przepadek zwierzęcia
 6. Postępowanie w przypadku orzeczenia zakazu posiadania zwierząt oraz zadania gminy w tym zakresie
 7. Rozwiązywanie problemów w przypadkach szczególnych – np. śmierci właściciela zwierzęcia lub braku schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być tymczasowo przekazane
 8. Odpowiedzialność za szkody spowodowane odebraniem zwierzęcia
 9. ABC kontroli oraz egzekucji obowiązków w zakresie ochrony zwierząt

II. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
  • elementy składowe programu,
  • procedura uchwalenia programu,
  • problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
  • udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu.
 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
  • zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  • transport wyłapanych zwierząt.
 3. Obowiązki osób, które znalazły bezdomne zwierzę

III. Przeprowadzanie kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną

 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i podjęcie czynności kontrolnych
 2. Zakres uprawnień kontrolnych
 3. Przebieg i dokumentowanie kontroli
 4. Obowiązki kontrolowanego
 5. Ochrona prawna kontrolujących
 6. Utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli, w tym uniemożliwienie
  wejście na nieruchomość
 7. Asysta Policji przy kontroli
 8. Kontrola działalności gospodarczej

IV. Uprawnienia mandatowe

 1. Pojęcie wykroczenia
 2. Zakres uprawnień mandatowych Inspekcji Weterynaryjnej
 3. Postępowanie mandatowe:
  • postępowanie mandatowe a postępowanie zwyczajne,
  • rodzaje mandatów karnych,
  • ustalenie sprawcy wykroczenia, posiadacz a właściciel zwierzęcia,
  • przesłanki nakładania mandatów karnych,
  • dylemat: mandat czy pouczenie,
  • postępowanie w przypadku odmowy przyjęcia mandatu,
  • uchylenie mandatu,
  • problemy przy karaniu mandatem za najczęściej popełniane wykroczenia – np. niezaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
 4. Zbieg wykroczeń i przestępstw

V. Podstawy postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązków z zakresu ochrony zwierząt

VI. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w Prawie łowieckim; pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.