Odpady opakowaniowe i poużytkowe: nowe regulacje prawne dotyczące ograniczenia stosowania jednorazowych produktów z tworzywa sztucznego oraz systemu kaucyjnego

Kod szkolenia:
LS2370

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

I. Przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

 1. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.
 2. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki
 3. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
  • zakres toreb objętych redukcją,
  • obowiązkowa opłata recyklingowa,
  • wyłączenia,
  • przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego
 4. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zawartość metali ciężkich w opakowaniach
 5. Oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe
 6. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania, przedsiębiorcy oraz pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych
 7. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
 8. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań
 9. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
  • sposoby realizacji ustawowych obowiązków,
  • samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
  • organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków oraz planowane zmiany w tym zakresie.
 10. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
 11. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
 12. Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
  • zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
  • zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
  • samodzielne zapewnienie recyklingu, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
  • porozumienia z marszałkami województw w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
  • odpowiedzialność za wykonane obowiązki.
 13. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu
 14. Audyt przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia
 15. Publiczne kampanie edukacyjne:
  • obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
  • możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
 16. Jednostkowe stawki opłat produktowych
 17. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

II. Ustawa wprowadzająca system kaucyjny dla wybranych rodzajów opakowań

 1. Zakres opakowań objętych systemem kaucyjnym
 2. Wymagania dla tworzonych systemów kaucyjnych
 3. Obowiązki przedsiębiorców związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym
 4. Tworzenie systemu kaucyjnego – procedura, obowiązki
 5. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe sprzedających opakowania objęte kaucją

III. Ustawa o bateriach i akumulatorach

 1. Najważniejsze definicje:
  • bateria i akumulator, podział baterii i akumulatorów na kategorie,
  • wprowadzenie do obrotu, wprowadzający baterie i akumulatory,
  • pośrednik w wykonywaniu obowiązków.
 2. Podmioty podlegające przepisom ustawy
 3. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów
 4. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków
 5. Obowiązki w zakresie edukacji
 6. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa
 7. Rozporządzenie KE w sprawie baterii i akumulatorów zastępujące dyrektywę w sprawie baterii i akumulatorów

IV. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, producent,
  • wprowadzenie do obrotu, udostępnianie na rynku.
 2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie
 3. Zakres podmiotów podlegających ustawie
 4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
 5. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego – autoryzowany przedstawiciel
 6. Poziomy zbierania – sposób obliczania poziomów
 7. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
 8. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego
 9. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu
 10. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

V. Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – transpozycja dyrektywy SUP

 1. Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – transpozycja dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (zwanej jako dyrektywa SUP – single use plastics)
 2. Produkty objęte zakazem wprowadzania do obrotu
 3. Ograniczenie wprowadzania do obrotu, w tym:
  • zakres produktów objętych ograniczeniem,
  • zakres podmiotów zobowiązanych do ograniczania stosowania określonych produktów,
  • zasady pobierania opłaty od nabywców produktów objętych ograniczeniem wprowadzania,
  • terminy.
 4. Obowiązki wynikające z rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP):
  • zakres produktów, których wprowadzanie do obrotu wiąże się z obowiązkiem realizacji obowiązków wynikających z ROP,
  • nałożenie na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego obowiązku finansowania kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z wprowadzanymi przez nich produktów,
  • sposób wyliczania opłaty ROP.
 5. Obowiązek uzyskiwania poziomów zbierania odpadów powstałych z narzędzi połowowych, w tym sposób udokumentowania uzyskanych poziomów
 6. Oznakowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
 7. Obowiązek finansowania kampanii edukacyjnych – sposób obliczania wysokości środków przeznaczonych na edukację
 8. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO
 9. Ewidencja – zakres oraz sposób jej prowadzenia
 10. Sprawozdawczość
 11. Recyklat w butelkach na napoje z tworzywa sztucznego
 12. Poziomy zbierania butelek na napoje z tworzywa sztucznego
 13. Zmiany w konstrukcji butelek z tworzywa sztucznego
 14. Przepisy karne
 15. Terminy wejścia w życie

VI. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Paweł Sosnowski – ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Wieloletni pracownik administracji centralnej, współuczestniczył w pracach legislacyjnych przy tworzeniu przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Autor publikacji z zakresu zagospodarowania odpadów. Doświadczony szkoleniowiec łączący w ramach prowadzonych szkoleń teorię i praktykę.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 21 listopada od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 22 listopada o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 24 listopada o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.