Opakowania i odpady opakowaniowe: obowiązujące przepisy i planowane zmiany; system kaucyjny; rozporządzenie PPWR

Kod szkolenia:
W2466W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

I. Przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

 1. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.
 2. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki
 3. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
  • zakres toreb objętych redukcją,
  • obowiązkowa opłata recyklingowa,
  • wyłączenia,
  • przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego.
 4. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zawartość metali ciężkich w opakowaniach
 5. Oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe
 6. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania, przedsiębiorcy oraz pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych
 7. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
 8. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań
 9. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
  • sposoby realizacji ustawowych obowiązków: samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce, organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków oraz planowane zmiany w tym zakresie.
 10. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
 11. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
 12. Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
  • zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
  • zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
  • samodzielne zapewnienie recyklingu, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
  • porozumienia z marszałkami województw w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
  • odpowiedzialność za wykonane obowiązki.
 13. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu
 14. Audyt przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia
 15. Publiczne kampanie edukacyjne:
  • obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
  • możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
 16. Jednostkowe stawki opłat produktowych
 17. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

II. System kaucyjny – założenia ustawowe funkcjonowania systemu

 1. Zakres opakowań objętych systemem kaucyjnym
 2. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym
 3. Wymagane poziomy zbierania oraz opłaty produktowe
 4. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe sprzedających opakowania objęte kaucją
 5. Wymagania dla podmiotów reprezentujących tworzących systemy kaucyjne
 6. Tworzenie systemu kaucyjnego – procedura, obowiązki
 7. Nowelizacja przepisów dotyczących systemu kaucyjnego

III. Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (rozporządzenie PPWR) zastępujące przepisy dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

 1. Klasy recyklingowalności opakowań
 2. Ekomodulacja
 3. Obowiązkowe udziały recyklatów w opakowaniach z tworzywa sztucznego
 4. Wymagany udział opakowań wielokrotnego użytku
 5. Dostosowanie objętości opakowań do wielkości produktów
 6. Obowiązkowe oznakowanie
 7. Zakaz wprowadzania niektórych formatów opakowań
 8. Terminy wejścia w życie poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia PPWR

IV. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Wieloletni pracownik administracji centralnej, współuczestniczył w pracach legislacyjnych przy tworzeniu przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Autor publikacji z zakresu zagospodarowania odpadów. Doświadczony szkoleniowiec łączący w ramach prowadzonych szkoleń teorię i praktykę.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.