Operaty ochrony powietrza – warsztaty komputerowe

Kod szkolenia:
S2223

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uwaga! Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów do ćwiczeń na oryginalnym oprogramowaniu. Wymagania: zainstalowany arkusz kalkulacyjny Excel lub OpenOffice oraz znajomość jego obsługi w podstawowym zakresie. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają wersję szkoleniową programu OPERAT FB z modułem SPALANIE.

Przewiduje się, w ramach konsultacji i dyskusji, rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników, a także możliwość skorzystania przez uczestników szkolenia z bezpłatnych konsultacji e-mailowych w przedmiotowym zakresie w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia szkolenia.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie do obsługi pakietu OPERAT FB firmy PROEKO R.S.
 2. Studium przypadku
  Wykonanie obliczeń będących podstawą do wydania pozwolenia na emisję:
  • analiza rodzaju i ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z instalacji,
  • ćwiczenia obliczenia emisji dla:
  – instalacji spalania paliw (kotły z odpylaczem),
  – instalacji emitującej lotne związki organiczne (LZO),
  – sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji,
  • dobór metody oczyszczania gazów odlotowych,
  • określenie niezbędnych danych wejściowych i wykonanie obliczeń w pakiecie OPERAT FB:
  – określanie wielkości emisji i składu frakcyjnego pyłu, w szczególności pyłu PM2,5,
  – określenie parametrów emitora,
  – określenie średniego współczynnika szorstkości terenu z mapy pobranej przez program,
  – dobór róży wiatrów,
  – sprawdzanie kryterium na opad pyłu,
  – wyznaczanie Smm i ustalanie zakresu obliczeń,
  – wyznaczanie stężeń na poziomie terenu i na wysokości zabudowy,
  – wyznaczanie stężenia na granicy obszaru chronionego,
  – wyznaczanie częstości przekraczania założonych poziomów stężeń,
  – wyznaczanie opadu pyłu na powierzchnię terenu,
  • wykorzystanie wydruków generowanych przez program do wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do atmosfery,
  • wykorzystanie dodatkowych modułów („Spalanie”, „Samochody”, „Maszyny robocze”) do obliczania emisji,
  • analiza otrzymanych wyników uciążliwości; sformułowanie wniosków w aspekcie wymagań prawnych.
 3. Warsztaty
  • samodzielne (w grupach 2-3 osobowych) wykonanie załącznika obliczeniowego do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza (różne przykłady),
  • ćwiczenie w pobieraniu map z Internetu przez moduł iMap do pakietu Operat FB oraz wykorzystanie w programie skanów map,
  • bieżące konsultacje, weryfikacja wyników (w tym także konsultacje i nadzór autorski w zakresie obsługi oprogramowania),
  • prezentacja zakończonych prac w grupach – dyskusja, wyjaśnienia wniosków,
  • podsumowanie wykonanej w grupach dokumentacji.
 4. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Właściciel PROEKO R.S.; twórca wielu programów komputerowych dla służb ochrony środowiska oraz dla laboratoriów chemicznych. Programy są stosowane przez ponad 1600 użytkowników (projektanci, wyższe uczelnie, urzędy administracji publicznej, zakłady przemysłowe, laboratoria). Autor pakietu programów komputerowych „Operat FB” dla Windows, służącego do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Pakiet Operat uzyskał pierwszy atest IOS już w 1986 roku. Rzeczoznawca z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony powietrza, wykonał liczne opracowania wniosków o wydanie pozwoleń na emisję pyłów i gazów do atmosfery oraz raportów oddziaływania inwestycji na środowisko.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 23 sierpnia od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 24 sierpnia o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 26 sierpnia o godz. 11:00.

Cena szkolenia2200 zł netto; 2100 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

Uwaga!
10 % rabatu od ceny wyjściowej dla każdej osoby zgłoszonej na szkolenie najpóźniej na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia.

 

Oferta obejmuje szkolenia zaplanowane w Juracie w drugim kwartale b.r.
Oferta nie dotyczy dopłaty do pokoju 1-osobowego.