Pomiary hałasu w środowisku w oparciu o metodykę referencyjną z załącznika nr 7 do rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z 2021 r.

Kod szkolenia:
C2337W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Cele szkolenia:
• wyjaśnienie jednostki, którą jest decybel,
• przedstawienie praktycznego zastosowania metodyki referencyjnej wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego,
• prezentacja prawidłowego wykonania pomiaru ww. hałasu,
• zaprezentowanie zapisów źródłowych, które powinny być realizowane w trakcie i po pomiarach.

To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli jesteś:
• początkującym Pomiarowcem chcącym działać Świadomie w obszarze badań hałasu w środowisku ogólnym,
• odpowiedzialny za pracę personelu wykonującego pomiary emisji hałasu ale nie w pełni orientujesz się w specyfice danych badań,
• związany z jednostką udzielającą uznania i chciałbyś zwiększyć swoje kompetencje w nadzorowanym przez siebie obszarze,
• osobą odpowiedzialną w zakładzie za sprawy związane z ochroną środowiska, która zleca wykonywanie pomiarów okresowych,
• przedstawicielem organu ochrony środowiska odpowiedzialnym za sprawy związane z ochroną środowiska przed hałasem.

PROGRAM

 1. Podstawowe wiadomości o jednostce poziomu dźwięku tj. o decybelu
 2. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń:
  • kryteria lokalizacji punktów pomiarowych,
  • wymagania w zakresie zestawów pomiarowych,
  • procedury pomiarowe,
  • tło akustyczne,
  • niepewność pomiaru,
  • informacje zamieszczane w protokole i sprawozdaniu pomiarowym.
 3. Sprawozdanie z badań – układ przekazywanych wyników pomiarów hałasu w środowisku
 4. Wykonanie badania hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń
 5. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Główny specjalista w GIOŚ CLB. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań hałasu w środowisku. Współpracuje z PCA w zakresie ocen w procesach nadzoru i akredytacji. Auditor wewnętrzny w laboratoriach badawczych. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
08:30 – 14:30.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.