Pomiary hałasu w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu komunikacyjnego; kryteria lokalizacji punktów pomiarowych

Kod szkolenia:
W2358W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Cele szkolenia:
–   wyjaśnienie jednostki, którą jest decybel,
–   przedstawienie praktycznego zastosowania metodyki referencyjnej wykonywania: pomiarów poziomów hałasu wprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych; okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego,
–   studium przypadku,
–   zaprezentowanie zapisów źródłowych, które powinny być realizowane w trakcie i po pomiarach.

Szkolenie skierowane jest do:
–   przedstawicieli zarządzających drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
–   początkujących Pomiarowców chcących działać Świadomie w obszarze badań hałasu w środowisku ogólnym,
–   osób odpowiedzialnych za pracę personelu wykonującego pomiary emisji hałasu, ale nie w pełni orientujących się w specyfice danych badań,
–   osób związanych z jednostką udzielającą uznania i chcących zwiększyć swoje kompetencje w nadzorowanym przez siebie obszarze,
–   osób odpowiedzialnych w zakładzie za sprawy związane z ochroną środowiska, które zlecają wykonywanie pomiarów okresowych,
–   przedstawicieli organu ochrony środowiska odpowiedzialnych za sprawy związane z ochroną środowiska przed hałasem.

PROGRAM

1. Podstawowe wiadomości o jednostce poziomu dźwięku tj. o decybelu
2. Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych:
–   kryteria lokalizacji punktów pomiarowych,
–   wymagania w zakresie zestawów pomiarowych,
–   procedury pomiarowe,
–   tło akustyczne,
–   niepewność pomiaru,
–   informacje zamieszczane w protokole i sprawozdaniu pomiarowym.
3. Sprawozdanie z badań – układ przekazywanych wyników pomiarów hałasu w środowisku
4. Studium przypadku
5. Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych – niuanse metodyki referencyjnej
6. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Główny specjalista w GIOŚ CLB. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań hałasu w środowisku. Współpracuje z PCA w zakresie ocen w procesach nadzoru i akredytacji. Auditor wewnętrzny w laboratoriach badawczych. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
8:30 – 14:30.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.