PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTOSOWANIA POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH DO KONKLUZJI BAT

Kod szkolenia:
LT2210

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 

 1. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT:
  • wymagania emisyjne,
  • wymagania pomiarowe,
  • niepewności pomiarowe.

 2. Zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych
  w Konkluzjach BAT; poradnik w zakresie odstępstw dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy POŚ

 3. Podstawy prawne udzielenia odstępstwa

 4. Rodzaje odstępstw

 5. Kryteria udzielenia odstępstwa

 6. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych; zasady i interpretacja wyników

 7. Podstawowe niepewności przyjętej metodyki

 8. Nieproporcjonalność kosztów dostosowawczych w stosunku do korzyści środowiskowych

 9. Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego wynikająca z odstępstwa

 10. Analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem

 11. Co, gdy ocena ilościowa (monetyzacja korzyści środowiskowych) nie jest możliwa

 12. Omówienie Konkluzji BAT dla spalania odpadów, dużych obiektów energetycznego spalania, branży spożywczej, przetwarzania odpadów, obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych – w zależności od potrzeb i zainteresowania uczestników

 13. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, pozwoleń zintegrowanych i ochrony środowiska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), Warszawa, al. Jerozolimskie 123a. 
Rejestracja uczestników:  godz. 9:30 – 10:00 (w sali szkoleniowej).
Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

 

Cena szkolenia650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, całodzienną przerwę kawową, lunch.

 

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

 

Uwaga!
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu, poniżej podajemy adresy hoteli zlokalizowanych w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl