Prawne aspekty ochrony zwierząt w działaniach Inspekcji Weterynaryjnej. Migracja dzikich zwierząt, szczególnie dzików, na tereny zurbanizowane

Kod szkolenia:
MC2425W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt z jakimi boryka się Inspekcja Weterynaryjna, począwszy od zagadnień związanych z prowadzeniem kontroli i postępowania mandatowego, przez postępowanie w przypadku znęcania się nad zwierzętami, a skończywszy na zapobieganiu bezdomności zwierząt.  Podczas szkolenia omówione zostaną także zagadnienia związane z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi oraz zwalczanie ASF w gospodarce łowieckiej.

Jak skutecznie kontrolować i egzekwować obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt?
Jak prawidłowo prowadzić postępowanie mandatowe i nałożyć mandat karny?
Jak ustalić sprawcę wykroczenia – np. czy sprawcą może być rodzic/małżonek właściciela gospodarstwa lub zwierzęcia?
Kiedy nie należy nakładać mandatu? 
Jak odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun?
Jak postępować w przypadku, gdy organy ścigania odmawiają wszczęcia postępowania karnego w sprawie znęcania się nad zwierzętami?
Jakie są uprawnienia gmin i Inspekcji Weterynaryjnej w postępowaniu karnym?
Co zrobić w przypadku braku schroniska?
Czy odebrane zwierzę można przekazać do hotelu dla zwierząt?
Co zrobić w przypadku ujawnienia transakcji typu ”smycz 1000 zł, pies gratis”?
Jak prawidłowo napisać/zaopiniować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt?
Kto odpowiada za wyłapanie i wywiezienie dzikich zwierząt z miasta?
Co zrobić, jeżeli koło łowieckie nie wykonuje odstrzału sanitarnego dzików?

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących przepisów i aktualnego orzecznictwa oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce działania Inspekcji Weterynaryjnej.

PROGRAM

I. Uprawnienia kontrolno-mandatowe Inspekcji Weterynaryjnej

 1. Prawne podstawy kontroli – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i jej zakres
 2. Uprawnienia kontrolujących
 3. Obowiązki i uprawnienia kontrolowanych, problematyka obecności kontrolowanego
 4. Postępowanie w przypadku udaremnienia albo utrudnienia przeprowadzenia kontroli, asysta Policji
 5. Podstawy postępowania mandatowego

II. Postępowanie w przypadku znęcania się nad zwierzętami

 1. Pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt
 2. Znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo, postępowanie w przypadku odmowy wszczęcia/umorzenia postępowania przez organy ścigania
 3. Problematyka wejścia na nieruchomość w celu odebrania zwierzęcia
 4. Wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia, najczęściej popełniane błędy przy odbieraniu zwierząt
 5. Przepadek zwierzęcia
 6. Postępowanie w przypadku orzeczenia zakazu posiadania zwierząt oraz zadania gminy w tym zakresie
 7. Rozwiązywanie problemów w przypadkach szczególnych – np. śmierci właściciela zwierzęcia lub braku schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być  tymczasowo przekazane
 8. Egzekucja obowiązków z zakresu dobrostanu zwierząt
 9. Odpowiedzialność za szkody spowodowane odebraniem zwierzęcia
 10. Przeciwdziałanie próbom obejścia przepisów

III. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
  • elementy składowe programu,
  • procedura uchwalenia programu,
  • problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
  • udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu.
 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
  • zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  • transport wyłapanych zwierząt.
 3. Obowiązki osób, które znalazły bezdomne zwierzę

Warsztaty – jak prawidłowo napisać i zaopiniować program

IV. Postępowanie w przypadku migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi, ASF w gospodarce łowieckiej

 1. Odłowy i odstrzały redukcyjne zwierząt łownych
 2. Wyłapywanie zwierząt objętych ochroną gatunkową
 3. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom
 4. Usuwanie zwłok zwierząt
 5. Gospodarowanie populacją dzika w oparciu o plany łowieckie
 6. Zadania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie zwalczania ASF
 7. Zmiany w warunkach wykonywania polowania na dziki i odstrzałów sanitarnych (o ile będą planowane albo zostaną wprowadzone)

V. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie Prawa łowieckiego. W pracy zawodowej zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną zwierząt i migracją zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Autor wielu opinii z tego zakresu. Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.