Prowadzenie ewidencji odpadów oraz realizacja obowiązków sprawozdawczych w BDO

Kod szkolenia:
LT2411W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Początek roku to czas na analizę obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami. Szczególnej weryfikacji powinny podlegać dokumenty, na podstawie których wykonujemy sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego, w tym m.in. karty ewidencji odpadów. Porównanie prowadzonej ewidencji z danymi ze sprawozdania jest szczególnie istotne w trakcie kontroli służb ochrony środowiska.

Proponowane szkolenie ma charakter praktycznego przedstawienia zasad weryfikacji zapisów BDO oraz wykonywania na tej podstawie sprawozdania. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także jakie obowiązki związane z gospodarką odpadami podlegają kontroli i w jaki sposób uchronić się przed mandatami czy karami.

PROGRAM

 1. Kto i w jakim zakresie powinien prowadzić ewidencję odpadów 
 2. Jakie odpady zostały wyłączone z grupy odpadów komunalnych i podlegają ewidencjonowaniu
 3. Zgodność wykonanej ewidencji z opracowanym sprawozdaniem:
  • w którym momencie zakładamy kartę ewidencji odpadów,
  • rodzaje oraz ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji – czy niezbędne jest wykonanie sprawozdania,
  • skutki omyłkowego wprowadzenie danych do kart ewidencji,
  • wprowadzenie danych do karty ewidencji przy przekazaniu odpadów przez podmiot, który ewidencji nie prowadzi,
  • kogo dotyczy prowadzenie ewidencji uproszczonej,
  • ewidencja odpadów z instalacji i z poza instalacji – czy dla każdej instalacji powinna być odrębna ewidencja,
  • przetworzenie odpadów w terminie wcześniejszym niż potwierdzenie ich przyjęcia – czy jest to możliwe,
  • karty przekazania odpadów (KPO):
  – jakie skutki dla posiadaczy odpadów może mieć omyłkowe potwierdzenie odbioru,
  – co zrobić z odrzuconymi (bez możliwości poprawy) kartami przekazania,
  – wycofane KPO, powody wycofania – jak wpisywać,
  – w jakich miejscach nie jest możliwe zaciąganie KPO do kart ewidencji,
  – wyjaśnienia dla kontrolującego dotyczące ewidencji BDO.
 4. Wykonywanie sprawozdania w BDO:
  • termin wykonania sprawozdania,
  • zgodność poszczególnych danych z tabelami w sprawozdaniu,
  • porównywanie danych pomiędzy tabelami w sprawozdaniu BDO,
  • samodzielna korekta sprawozdania,
  • korekta sprawozdania na wezwanie – sprawdzenie czy organ widzi wszystkie wpisane przez nas dane.
 5. Aktualizacja danych w BDO na podstawie przykładów:
  • sprawdzenie zapisów BDO w zakresie miejsc prowadzenia działalności,
  • zmiana adresu miejsca prowadzenia działalności (problemy praktyczne/wyjaśnienia autora BDO),
  • weryfikacja tabel (rodzajów działalności),
  • sprawdzanie wpisów wprowadzonych przez Marszałka – kto powinien poprawić nieprawidłowe wpisy,
  • aktualizacja wpisów po uzyskaniu nowej lub zmienionej decyzji w zakresie odpadów – kto powinien ją wykonać (niejasności prawne).
 6. Obowiązek prowadzenia ewidencji w firmach usługowych
 7. Korekta sprawozdania w BDO – czy WIOŚ może żądać korekty sprawozdania zatwierdzonego przez Marszałka
 8. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestników
 9. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami i BDO, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, monitoringu, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Członek grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, ekspert przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Konsultant doboru technologii przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.