Przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony środowiska przed hałasem a pomiary hałasu pochodzącego od instalacji lub urządzeń; orzecznictwo sądowe

Kod szkolenia:
MC2316W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organów zobowiązanych do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące wykonywania badań hałasu przemysłowego i przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie uwzgledniające najnowsze orzecznictwo sądowe.

PROGRAM

I Moduł prawny

 1. Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem:
  • Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy),
  • dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,
  • praktyczne wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego laboratorium – czyli kto może
  wykonywać pomiary hałasu.
 2. Zasady przeprowadzania kontroli z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców:
  • uprawnienia organu kontroli,
  • dokumentowanie ustaleń kontroli,
  • wskazówki dotyczące przeprowadzania kontroli:
  – jakie dokumenty zabrać na kontrolę,
  – rozpoczęcie kontroli,
  – utrudnianie prowadzenia kontroli przez kontrolowanego,
  – zasady dotyczące zbierania dowodów i weryfikacji informacji,
  – postawa osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli,
  – inne,
  • czynności związane z zakończeniem kontroli.

II Moduł pomiarowy

 1. Decybel – podstawowe informacje o logarytmicznej jednostce miary
 2. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń:
  • kryteria lokalizacji punktów pomiarowych,
  • wymagania w zakresie zestawów pomiarowych,
  • procedury pomiarowe,
  • tło akustyczne,
  • niepewność pomiaru,
  • informacje zamieszczane w protokole i sprawozdaniu pomiarowym.
 3. Sprawozdanie z badań – układ przekazywanych wyników pomiarów hałasu w środowisku

III Podsumowanie

 1. Omówienie wyroków sądowych
 2. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Główny specjalista w GIOŚ CLB. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań hałasu w środowisku. Współpracuje z PCA w zakresie ocen w procesach nadzoru i akredytacji. Auditor wewnętrzny w laboratoriach badawczych. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
08:30 – 14:30.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.