Przygotowanie wniosku o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Kod szkolenia:
G2263

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Najbliższe miesiące to czas kiedy szereg zezwoleń i pozwoleń utraci swoja ważność. Ze względu na zmiany prawne zdecydowaną większość nowych decyzji wydawał będzie marszałek województwa. Nie bez znaczenia w prowadzonym postepowaniu będzie miał fakt, że wydanie nowej decyzji poprzedzone jest kontrolą inspekcji ochrony środowiska oraz straży pożarnej. Aby uzyskać decyzję w odpowiednim czasie konieczne będzie złożenie wniosku w terminie umożliwiającym uwzględnienie wszystkich elementów postępowania administracyjnego.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:
• jakich zapisów we wniosku unikać lub w jaki sposób je formułować, aby nie generowały dodatkowych obowiązków zawartych w decyzji,
• czy warto sprawdzać decyzję po jej uzyskaniu,
• w jaki sposób i od czego należy się odwołać,
• czym mogą skutkować błędne zapisy w wydanej decyzji,
• jakie mogą być skutki wydania decyzji przez niewłaściwy organ lub niezgodnie z przepisami prawa,
• czy w decyzji powinny być wpisywane obowiązki wynikające z wymogów prawnych.

PROGRAM

 1. Analiza zawartości wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów:
  • wykaz odpadów do zbierania lub przetwarzania,
  • określanie miejsc i sposobów magazynowania odpadów,
  • wyliczanie maksymalnej i największej ilości odpadów,
  • zasady wyliczania zabezpieczenia roszczeń,
  • uwzględnianie zapisów z operatu przeciwpożarowego,
  • opis metod zbierania lub przetwarzania odpadów – szczegółowość,
  • wpisywanie dalszego sposobu zagospodarowania odpadów – czego unikać.
 2. Oświadczenia i zaświadczenia o niekaralności – ważność dokumentów
 3. Analiza (na przykładzie) zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – warunki DUS
 4. Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów:
  • na co zwracać uwagę,
  • dodatkowe obowiązki (warunki) określone przez organ w zezwoleniu,
  • termin ważności decyzji
 5. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
  • omówienie poszczególnych elementów wniosku – przykłady,
  • przegląd zapisów decyzji.
 6. Wpływ zapisów uwzględnionych we wniosku na zawartość decyzji – omówienie przykładów podawanych przez uczestników
 7. Organ do którego należy wysłać wniosek – przykłady
 8. Szacowany czas uzyskania decyzji od momentu złożenia wniosku
 9. Omówienie problemów podawanych przez uczestników szkolenia
 10. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Członek zespołu roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), Warszawa, al. Jerozolimskie 123a. 
Rejestracja uczestników:  godz. 9:30 – 10:00 (w sali szkoleniowej).
Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

Cena szkolenia650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, całodzienną przerwę kawową, lunch.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

Uwaga!
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu, poniżej podajemy adresy hoteli zlokalizowanych w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl