Obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP (Single Use Plastics)

Online, lipiec 2023 r.
(dokładny termin podamy do 13 czerwca)