Obrót chemikaliami: warsztaty sporządzania kart charakterystyki

Zakopane, 28-31 sierpnia 2023 r.