Oceny oddziaływania na środowisko w polskim systemie prawnym

Online, 24 lutego 2023 r.