Ocena oddziaływania na środowisko w polskim systemie prawnym– praktyczne aspekty procedur

Zakopane, 21-24 listopada 2023 r.