Jak spełnić najważniejsze obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami, w tym odpadami poużytkowymi

Zakopane, 4 -7 października 2022 r.