Gospodarowanie odpadami, w tym odpadami poużytkowymi: najważniejsze zagadnienia

Jastrzębia Góra, 27-30 czerwca 2023 r.