Stacje bazowe telefonii komórkowej jako źródła pól elektromagnetycznych w środowisku. Kwalifikacja inwestycji zgodnie z OOŚ

Online, 14 września 2022 r.