Pomiary hałasu w środowisku w oparciu o metodykę referencyjną z załącznika nr 7 do rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z 2021 r.

Online, 12 lipca 2023 r.