Warsztaty w zakresie pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji lub urządzeń

Zakopane, 4 – 7 października 2022 r.