Warsztaty wykonywania operatów wodnoprawnych

Online, 9-10 lutego 2023 r.