Zasady sporządzania dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Karta informacyjna, Raport o oddziaływaniu na środowisko

Online, 6 października 2023 r.