Ocena oddziaływania na środowisko w polskim systemie prawnym – praktyczne aspekty procedur

Zakopane, 20 – 23 września 2022 r.