Ślad węglowy – geneza, wymagania prawne i systemowe, sposób obliczania

Online, 12 lipca 2023 r.