Warsztaty opracowania kart charakterystyki zgodnych z rozporządzeniem 2020/878/UE; notyfikacja do ECHA mieszanin stwarzających zagrożenie

Zakopane, 4 – 7 października 2022 r.