Przepisy dotyczące zwierząt, w tym ich ochrona i zwalczanie ASF w praktyce Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych oraz innych organów

Jastrzębia Góra, 20-23 czerwca 2023 r.