Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Kod szkolenia:
LC2341W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie przepisy regulują transgraniczne przemieszczanie odpadów w Polsce i na świecie
 • Jak wyglądają ogólne zasady oraz obowiązki przedsiębiorców przy realizacji transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Jak klasyfikować odpady na potrzeby transgranicznego przemieszczania
 • Kto i jak kontroluje transgraniczne przemieszczanie odpadów
 • Jakie są konsekwencje postępowania niezgodnie z przepisami regulującymi przemieszczanie odpadów
 • Jak wyglądają perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE

PROGRAM

 1. Wstęp do transgranicznego przemieszczania odpadów (TPO):
  • przepisy w zakresie TPO w ujęciu globalnym, Unii Europejskiej oraz krajowe,
  • rola oraz zadania właściwych organów w organizowaniu systemu nadzoru nad opadami przemieszczanymi w ruchu międzynarodowym,
  • ogólne zasady oraz obowiązki przedsiębiorców przy realizacji transgranicznego przemieszczania odpadów.
 2. Procedury w transgranicznym przemieszczaniu odpadów:
  • klasyfikacja odpadów w transgranicznym przemieszczaniu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów tworzyw sztucznych,
  • procedura informowania – przemieszczanie odpadów z załącznikiem VII – obowiązki dotyczące realizacji przemieszczeń nie wymagających zezwoleń GIOŚ,
  • procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody dla wywozu odpadów z kraju, przywozu do Polski, tranzytu przez terytorium kraju – szczegółowe omówienie procedury w zakresie uzyskiwania zezwoleń GIOŚ na transgraniczne przemieszczanie odpadów (wymagane dokumenty, terminy, możliwe scenariusze),
  • realizacja przemieszczeń odpadów – obowiązki w zakresie raportowania TPO w BDO, w SENT oraz sprawozdawczość do GIOŚ.
 3. Kontrola odpadów w ruchu transgranicznym:
  • kto i gdzie kontroluje transgraniczne przemieszczanie odpadów,
  • czym jest nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów – odpowiedzialność poszczególnych uczestników,
  • konsekwencje naruszenia przepisów – sankcje karne,
  • postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów.
 4. Perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE
 5. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie egzekwowania i kontroli przepisów związanych z przemieszczaniem odpadów oraz gospodarką odpadami. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu ochrony środowiska, głównie z tematyki transgranicznego przemieszczania odpadów dla różnych grup zawodowych, w tym dla organów ścigania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.