WARSZTATY W ZAKRESIE NOTYFIKACJI DO BAZY DANYCH SCIP WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE SVHC

Kod szkolenia:
ST226

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających wyroby zawierające substancje SVHC na rynek. Obowiązek notyfikacji takich wyrobów spoczywa także na dystrybutorach i hurtowniach. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące podstawy prawne oraz praktyczne sposoby wywiązywania się z obowiązku notyfikacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów wyrobów, zawierających substancje stwarzające szczególnie duże obawy. Przedstawiony zostanie również sposób notyfikacji przez portal ECHA Cloud Services.

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, przedstawione przykłady posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania dokumentacji wyrobu do zgłoszenia, jej weryfikacji i aktualizacji. Przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników, a szkolenie będzie oparte na podanych przez nich przykładach. W związku z tym, prosimy o przesłanie przed szkoleniem, na adres biuro@amgszkolenia.pl, pytań lub przykładów wyrobów zawierających substancje z listy SVHC, dla których za Państwa zgodą zostanie przygotowana dokumentacja oraz dokonane zgłoszenie poprzez próbną wersję portalu Trial ECHA Cloud Services. W przypadku braku informacji ze strony uczestników, szkolenie będzie bazować na przykładach podanych przez prowadzącego.

PROGRAM  

  1. Podstawy prawne związane z obrotem chemikaliami na terenie Unii Europejskiej, rozporządzenie REACH

  2. Substancje SVHC i porównanie obowiązków dostawców wyrobów wynikające z art. 33 rozporządzenia REACH oraz art. 9(1)(i) dyrektywy WFD

  3. Baza danych SCIP i jej główne cele

  4. Dostawcy wyrobów zobowiązani do zgłoszenia wyrobów zawierających SVHC do bazy danych SCIP

  5. Wyroby objęte obowiązkiem zgłaszania do bazy danych SCIP, wykaz substancji SVHC, przykłady obliczania stężenia substancji SVHC

  6. Podstawowe wymagania w zakresie przekazywanych informacji, wprowadzanie danych w programie IUCLID 6 lub korzystanie z wersji programu w chmurze

  7. Sposób notyfikacji do bazy danych SCIP (ECHA Cloud Services)

  8. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników

WYKŁADOWCA
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Praktyk ceniony za wyjątkowo komunikatywny sposób prowadzenia zajęć. Doświadczony wykładowca

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), Warszawa, al. Jerozolimskie 123a. 
Rejestracja uczestników:  godz. 9:30 – 10:00 (w sali szkoleniowej).
Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

 

Cena szkolenia650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, całodzienną przerwę kawową, lunch.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

Uwaga!
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu, poniżej podajemy adresy hoteli zlokalizowanych w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl