Warsztaty w zakresie pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji lub urządzeń

Kod szkolenia:
P2253

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia procesu pomiarowego, pozwalającego na uzyskanie wiarygodnego i porównywalnego wyniku badania hałasu. Konsekwencją odpowiednio przeprowadzonego procesu pomiarowego jest uniknięcie błędów podczas badań i jednocześnie, w efekcie finalnym, wytworzenie prawidłowego sprawozdania z badań.
Na szkolenie zapraszamy szczególnie:
• personel laboratoriów badawczych, który chce poznać/poszerzyć wiedzę praktyczną w zakresie wykonywania badań hałasu,
• osoby autoryzujące sprawozdania z badań,
• przedstawicieli organów ochrony środowiska, którzy chcą zarówno zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie wykonywania badań/pomiarów hałasu, jak i zapoznać się z zasadami przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

Pierwszego dnia szkolenia Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę teoretyczną dotyczącą ochrony środowiska przed hałasem, zapoznają się z zasadami przeprowadzania kontroli w tym zakresie a także z najważniejszymi informacjami związanymi z wykonywaniem pomiarów hałasu. Tego dnia zaplanowane są także: wizja lokalna terenu, na którym będą wykonywane pomiary hałasu, ustalenie harmonogramu warsztatów i wyjaśnienie sposobu prowadzenia zapisów z badań. Drugiego dnia szkolenia zaplanowaliśmy warsztaty pomiarowe, czyli wykonywanie badań/pomiarów hałasu, obliczeń, uzupełnienie protokołów i sprawozdań pomiarowych.
Podczas szkolenia każdy z uczestników:
• wykona pomiar hałasu,
• dokona zapisów w protokole pomiarowym,
• sporządzi sprawozdanie z badań (na podstawie uzyskanych przez siebie wyników badań),
• zmierzy się z budżetem niepewności (oszacuje niepewność pomiaru).

PROGRAM

Dzień pierwszy

 1. Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem
 2. Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przed hałasem
 3. Podstawowe wiadomości o jednostce poziomu dźwięku tj. o decybelu
 4. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń
 5. Sprawozdanie z badań – układ przekazywanych wyników pomiarów hałasu w środowisku

Dzień drugi – WARSZTATY

 1. Ćwiczenia terenowe:
  • lokalizacja punktów pomiarowych,
  • procedury pomiarowe,
  • tło akustyczne,
  • niepewność pomiaru,
  • informacje zamieszczane w protokole i sprawozdaniu pomiarowym.
 2. Podsumowanie warsztatów, omówienie problemów
 3. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Główny specjalista w GIOŚ CLB. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań i pomiarów hałasu w środowisku. Współpracuje z PCA w zakresie ocen w procesach nadzoru i akredytacji. Auditor wewnętrzny w laboratoriach badawczych. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 4 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 5 października o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 7 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia2150 zł netto; 2050 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.