Weryfikacja danych w BDO przed wykonaniem sprawozdania z odpadów

Kod szkolenia:
G2275W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Koniec roku kalendarzowego to czas, kiedy przygotowujemy się do przesyłania sprawozdania z BDO. Powinniśmy wtedy przeanalizować, czy nasza ewidencja jest prowadzona prawidłowo i zaktualizować karty ewidencji – po 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwe założenie nowych kart. Brak ewidencji lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym skutkuje sankcjami finansowymi.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, na jakie aspekty ewidencji odpadów należy zwrócić szczególną uwagę oraz w jaki sposób zweryfikować, czy jest poprawnie prowadzona.

PROGRAM

 1. Kto powinien prowadzić ewidencje odpadów i w jakim zakresie
 2. Jakie odpady zostały wyłączone z grupy odpadów komunalnych i podlegają ewidencjonowaniu
 3. Aktualizacja danych w BDO:
  • sprawdzenie zapisów BDO w zakresie miejsc prowadzenia działalności,
  • weryfikacja tabel (rodzajów działalności),
  • aktualizacja wpisów po uzyskaniu nowej lub zmienionej decyzji w zakresie odpadów – kto powinien ją wykonać.
 4. Prowadzenie ewidencji odpadów – problemy z którymi można się spotkać:
  • rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji,
  • odpady, dla których należy prowadzić ewidencję – zakładanie kart ewidencji odpadów,
  • omyłkowe wprowadzenie danych do kart ewidencji,
  • wprowadzenie danych do karty ewidencji od podmiotu, który ewidencji nie prowadzi,
  • kogo dotyczy prowadzenie ewidencji uproszczonej,
  • ewidencja odpadów z instalacji i z poza instalacji,
  • karty przekazania odpadów (KPO):
  – omyłkowe potwierdzenie odbioru,
  – omyłkowe wybranie miejsca prowadzenia działalności odbiorcy,
  – przekazywanie odpadów „sami sobie” – czy jest wymagane i kogo dotyczy,
  – jakie dane możemy poprawić w odrzuconych kartach przekazania odpadów,
  – odrzucone karty przekazania bez możliwości poprawy – co z nimi zrobić,
  – wycofane KPO – powody wycofania, jak wpisywać,
  – zaciąganie KPO do kart ewidencji – w jakich miejscach nie jest to możliwe i kiedy trzeba wpisywać dane ręcznie,
  – kiedy można prowadzić KPO w wersji papierowej.
 5. Prowadzenie ewidencji w innych programach (dodatkowo czy koniecznie)
 6. Awarie BDO
 7. Skutki niewłaściwego prowadzenia ewidencji:
  • decyzje o karze,
  • odwołania,
  • możliwość zastosowania pouczenia zgodnie z Kpa.
 8. Czy w BDO możemy przygotować sprawozdanie w sposób automatyczny
 9. Analiza tematów przedstawianych przez uczestników szkolenia
 10. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Członek zespołu roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.