Wprowadzanie produktów w opakowaniach, wprowadzanie/sprzedaż baterii i akumulatorów: opłaty produktowe i sprawozdania

Kod szkolenia:
LT2311W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do osób (również początkujących) zajmujących się realizacją obowiązków przedsiębiorców z zakresu: wprowadzania produktów w opakowaniach, pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy oraz wprowadzania lub sprzedaży baterii i akumulatorów.

Celem szkolenia jest przekazanie w przystępny sposób konkretnej, gotowej do zastosowania w praktyce wiedzy na temat obowiązków związanych ze sprawozdawczością do BDO i sposobów ich realizacji. Ustawy opisujące te zagadnienia są trudne do przełknięcia, jednak po tym szkoleniu najważniejsze czynności związane z ewidencją i sprawozdawczością do BDO będą proste, a wezwania z urzędu i strach przed kontrolą staną się odległym wspomnieniem.
Maksimum konkretu, minimum cytowania ustaw!

PROGRAM

OPAKOWANIA

 1. Odrobina teorii:
  • po co to wszystko, czyli pokrętna logika systemu,
  • definicje,
  • podstawowe obowiązki, terminy, procedury
 2. Z czym to zjeść, czyli co i jak w praktyce:
  • od czego zacząć? – (auto)diagnostyka przedsiębiorcy,
  • wpis do rejestru / wpis aktualizacyjny – kto, kiedy, jak,
  • ewidencja opakowań – jakie dane gromadzić,
  • opłata produktowa i opłata za publiczne kampanie edukacyjne – jak obliczyć,
  • sprawozdanie produktowe krok po kroku,
  • kiedy nie trzeba wnosić opłat i pod jakimi warunkami,
  • formularz de minimis – sposób wypełnienia i przekazania do urzędu marszałkowskiego.

BATERIE I AKUMULATORY

 1. Znowu teoria:
  • dlaczego ten system jest jeszcze bardziej skomplikowany,
  • definicje,
  • podstawowe obowiązki wprowadzających oraz niektórych sprzedawców detalicznych baterii i akumulatorów
 2. Rejestr, sprawozdawczość i opłaty:
  • kto musi się wpisać do rejestru i na jakich zasadach,
  • prowadzenie ewidencji – co uwzględniać, a czego nie,
  • sposób obliczania opłaty produktowej,
  • sprawozdanie produktowe,
  • sprawozdanie depozytowe,
  • De minimis w bateriach i akumulatorach.

BONUSY

 1. Najczęstsze błędy we wnioskach i sprawozdaniach – jak ich uniknąć
 2. Na co zwracać uwagę współpracując z urzędami
 3. Czy bać się kontroli
 4. Przypadki szczególne – co zrobić, gdy prawo jest niejednoznaczne
 5. Czy można uniknąć tych obowiązków
 6. Co nas czeka w przyszłości – projektowane zmiany

KONSULTACJE, DYSKUSJA

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie BDO, wieloletni pracownik urzędu marszałkowskiego, w tym na stanowisku kierowniczki referatu odpowiedzialnego za BDO. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.