Wprowadzanie / sprzedaż baterii i akumulatorów: opłaty i sprawozdania

Kod szkolenia:
W2345W/2

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do osób (również początkujących) zajmujących się realizacją obowiązków przedsiębiorców dotyczących wprowadzania lub sprzedaży baterii i akumulatorów.

Celem szkolenia jest przekazanie konkretnej, gotowej do zastosowania w praktyce wiedzy na temat obowiązków związanych ze sprawozdawczością do BDO i sposobów ich realizacji. Ustawy opisujące te zagadnienia są trudne i pisane hermetycznym językiem, jednak po tym szkoleniu najważniejsze czynności związane z ewidencją i sprawozdawczością do BDO będą proste, a wezwania z urzędu i strach przed kontrolą staną się odległym wspomnieniem.

PROGRAM

 1. Podstawowe obowiązki wprowadzających oraz niektórych sprzedawców detalicznych baterii i akumulatorów
 2. Rejestr, sprawozdawczość i opłaty:
  • kto musi się wpisać do rejestru i na jakich zasadach,
  • prowadzenie ewidencji,
  • sposób obliczania opłaty produktowej,
  • sprawozdanie produktowe,
  • sprawozdanie depozytowe,
  • de minimis w bateriach i akumulatorach.
 3. Jak uniknąć błędów we wnioskach i sprawozdaniach
 4. Na co zwracać uwagę współpracując z urzędami
 5. Przypadki szczególne – co zrobić, gdy prawo jest niejednoznaczne
 6. Czy można uniknąć tych obowiązków
 7. Projektowane zmiany przepisów
 8. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie BDO, wieloletni pracownik urzędu marszałkowskiego, w tym na stanowisku kierowniczki referatu odpowiedzialnego za BDO. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
12:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 350 zł netto.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.