Zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych w praktyce administracji geologicznej

Kod szkolenia:
P2481W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do geologów powiatowych oraz pracowników administracji geologicznej szczebla powiatowego, którzy zajmują się w swojej pracy zawodowej zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych i wykonują inne zadania organu administracji geologicznej. Na szkolenie zapraszamy także przedsiębiorców wykonujących lub planujących wykonywać prace geologiczne, w tym roboty geologiczne, a także inne osoby zainteresowane problematyką zatwierdzania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych.

Celem szkolenia przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zatwierdzania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych przez starostów powiatów, obejmującej zarówno etap przygotowań do złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych/dokumentacji geologicznej, etap postępowania administracyjnego w sprawie, jak również pewne zagadnienia związane z wykonywaniem robót geologicznych na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych (m.in. zmiana decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych, kontrole, odpowiedzialność związana z nieprawidłowym wykonywaniem robót geologicznych, zmiany w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych). Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki odnośnie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o zatwierdzenie projektu robót geologicznych/dokumentacji geologicznej oraz prowadzenia postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu robót geologicznych/dokumentacji geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania innych organów w postępowaniu, w oparciu m.in. o przepisy znowelizowanego Prawa geologicznego i górniczego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ale także orzecznictwo sądów administracyjnych.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie
 2. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych:
  • przygotowanie się do złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych,
  • ocena formalna wniosku,
  • opłata skarbowa,
  • strony postępowania ,
  • ocena merytoryczna wniosku,
  • warianty, opcje, etapowanie,
  • współdziałanie innych organów,
  • decyzja kończąca postępowanie.
 3. Zmiany projektu robót geologicznych oraz decyzji zatwierdzającej projekt
 4. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
 5. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych:
  • przygotowanie się do złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych,
  • ocena formalna wniosku,
  • opłata skarbowa,
  • strony postępowania,
  • ocena merytoryczna wniosku,
  • decyzja kończąca postępowanie.
 6. Informacja geologiczna w postępowaniu o zatwierdzenie projektu robót geologicznych/dokumentacji geologicznej
 7. Kontrole przedsiębiorców wykonujących działalność koncesjonowaną
 8. Odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonywanie robót geologicznych
 9. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Radca prawny z wieloletnią praktyką, Departament Geologii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalista w zakresie koncesji geologicznych, hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Czynnie uczestniczy w konferencjach branżowych (m.in. w Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa) a także w ogólnopolskich konferencjach naukowych pt. „Współczesne Wyzwania Prawa Geologicznego i Górniczego”. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.