Ankieta ewaluacyjna

Dziękujemy za udział w szkoleniu i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Poznanie Państwa opinii pozwoli nam lepiej dostosować ofertę do oczekiwań zainteresowanych i wpłynie na podniesienie poziomu jakości naszych szkoleń. Każda ocena i opinia wpisana w ankiecie zostanie wzięta pod uwagę. Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie Państwu tylko kilka minut. Prosimy o szczere i przemyślane odpowiedzi.

Skala ocen: 1 – najniższa, 5 – najwyższa. Wybraną ocenę proszę zaznaczyć .

Temat szkolenia:
Hotel – pamiętaj o zmiennej count na końcu linku
Wykładowca 1:
Wykładowca 2:
Hanna Dwa
Część I: Szkolenie
Czy program szkolenia został zrealizowany
Zgodność z programem
Zgodność szkolenia z oczekiwaniami
Przydatność zdobytej wiedzy w pracy zawodowej
Materiały szkoleniowe
Organizacja szkolenia
Rozkład zajęć
Hotel
Wyżywienie
Którym zagadnieniom omawianym na szkoleniu należało poświęcić więcej uwagi?
O jakie dodatkowe zagadnienia należałoby poszerzyć program szkolenia?
Czego zabrakło podczas szkolnia?
Część II: Wykładowca 1
Wiedza i przygotowanie merytoryczne
Umiejętność i sposób przekazywania informacji
Kontakt z uczestnikami
Prowadzenie dyskusji i odpowiedzi na pytania
Elastyczność (dostosowanie do grupy "na bieżąco")
Inne uwagi dotyczące Wykładowcy 1
Wykładowca 2
Wiedza i przygotowanie merytoryczne
Umiejętność i sposób przekazywania informacji
Kontakt z uczestnikami
Prowadzenie dyskusji i odpowiedzi na pytania
Elastyczność (dostosowanie do grupy „na bieżąco”)
Inne uwagi dotyczące Wykładowcy 2
Wykładowca 3
Wiedza i przygotowanie merytoryczne
Umiejętność i sposób przekazywania informacji
Kontakt z uczestnikami
Prowadzenie dyskusji i odpowiedzi na pytania
Elastyczność (dostosowanie do grupy „na bieżąco”)
Inne uwagi dotyczące Wykładowcy 3
Część III: Ogólna
Z jakiego źródła Pan(i) dowiedział(a) się o szkoleniu?
Propozycje tematów szkoleń, jakimi był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) w przyszłości.
Co powinniśmy uwzględnić przy organizacji przyszłych szkoleń?