Polityka prywatności

Gdy korzystasz z naszej strony, przekazujesz nam różnego rodzaju dane osobowe, które przetwarzamy. W niniejszej Polityce realizujemy obowiązek przekazania Ci informacji o celach i podstawach prawnych przetwarzania  Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

Ty”, „Twój”, „Twoje” oznaczają osoby fizyczne odwiedzające i korzystające z serwisu www.amgszkolenia.pl oraz jego funkcjonalności.

Aby zapoznać się ze szczegółami poniższych punktów Polityki, po prostu kliknij w stosowny plusik…

Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Bursztynowej 8/44, kod pocztowy: 20-576 

Telefon: 789 172 032

email: biuro@amgszkolenia.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

1. Zawarcia umowy i realizacji szkolenia,

2. Realizacji prawnie uzasadnionego informowania o szkoleniach oraz ich realizacji,

3. Realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentów księgowych.

Gdy odwiedzasz i przeglądasz strony amgszkolenia.pl, a także wyszukujesz na niej treści, urządzenie, za pomocą którego korzystasz z Internetu komunikuje się z serwerem, na którym zainstalowana jest strona. W ramach tej komunikacji uzyskujemy i zapisujemy standardowe informacje przesyłane w ramach tej komunikacji, w tym o:

  1. adresie IP Twojego urządzenia (chyba że Twoje urządzenie komunikuje się z naszym serwerem za pośrednictwem innych jeszcze urządzeń jak routery lub serwery proxy – wtedy uzyskujemy informację o adresie IP tego urządzenia pośredniczącego);
  2. przeglądarce internetowej, której używasz do przeglądania Internetu;
  3. systemie operacyjnym zainstalowanym na urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania Internetu.

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym następuje ono zwykle automatycznie. Ewentualne blokowanie komunikacji wszystkich lub niektórych z w/w danych może uniemożliwić wizytę w Serwisie.

Korzystamy z tych informacji w celu zarządzania serwerem oraz stroną (diagnozowanie problemów, ochrona przed naruszeniami bezpieczeństwa, analiza incydentów bezpieczeństwa). Informacje o adresach IP użytkowników możemy wykorzystać także w celach statystycznych, gdyż informacje te pozwalają na ustalenie regionu geograficznego, w którym znajduje się urządzenie komunikujące się ze strony użytkownika z naszym serwerem.

Powyższe informacje nie pozwalają nam na ustalenie tożsamości poszczególnych osób odwiedzających stronę, co oznacza, że przeglądanie strony następuje z zachowaniem anonimowości przeglądających.

Oprócz logów dostępowych możemy korzystać z innych narzędzi automatycznego zbierania informacji pozostawianych przez osoby odwiedzające naszą stronę, takich jak np. cookies lub pixele.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy  pliki cookies („ciasteczka”), tj. krótkie informacje tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Na stronie stosujemy cookies sesyjne oraz cookies stałe. Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Cookies stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego i zgłoszeniowego oraz w mechanizmie wyświetlania komunikatu o cookies. Nasza strona może wykorzystywać również pliki cookies do celów statystycznych – system statystyk Google Analitycs oraz Facebook. Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Masz prawo do uzyskania od administratora danych osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji określonych w art. 15 ust. 1 i 2 RODO, jak też zestawu jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Masz prawo żądania od AMG Szkolenia niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo  żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Masz prawo żądania od administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1.      dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

2.      cofnąłeś  zgodę na przetwarzanie danych osobowych i administrator danych osobowych nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

3.      dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

Jeżeli administrator danych osobowych przetwarzaja Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo w każdym czasie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim są przetwarzane. Przetwarzamy Twoje dane do momentu zakończenia współpracy, ustania prawnie uzasadnionych interesów AMG Szkolenia, ustania obowiązku prawnego, wycofania zgody bądź wyrażenia sprzeciwu – w przypadku wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu dane są usuwane, jeśli nie istnieją prawnie uzasadnione cele dalszego ich przetwarzania.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z nami przy wykonywaniu czynności związanych z naszą działalnością tj. podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze.