Aktualności

Nowe szkolenia

Zmiany terminów szkoleń

Warsztaty opracowania kart charakterystyki zgodnych z rozporządzeniem 2020/878/UE; notyfikacja do ECHA mieszanin stwarzających zagrożenie
Nowy termin szkolenia: Zakopane, 4 – 7 października 2022 r. (zmiana z 23 – 26 sierpnia 2022 r.)

Współpracujemy między innymi z:
Hotel Czarny Potok
Hotel Lido
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza