Gazy składowiskowe: monitoring, wymagania akredytacyjne, metodyki badań i obliczeń emisji

Kod szkolenia:
S2446W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnymi wymaganiami prawnymi i akredytacyjnymi dotyczącymi gazów składowiskowych, a także z metodyką obliczeń ich emisji. Na szkoleniu omówiony zostanie również sposób sporządzenia prawidłowego sprawozdania z zakresu badań gazów składowiskowych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, laboratoriów akredytowanych, do osób zarządzających składowiskami odpadów, do wszystkich zainteresowanych.

PROGRAM

 1. Monitoring składowisk odpadów – wymagania prawne:
  • monitoring w fazie przedeksploatacyjnej,
  • monitoring w fazie eksploatacji,
  • monitoring w fazie poeksploatacyjnej.
 2. Jak powstaje biogaz
 3. Metody badań stosowane w obszarze gazów składowiskowych: sprawdzenie wyposażenia, zapisy
 4. Wymagania akredytacyjne
 5. Metodyka obliczeń emisji gazów składowiskowych
 6. Sprawozdanie z badań gazów składowiskowych:
  • najczęściej popełniane błędy,
  • jak należy wykonać sprawozdanie, aby organ ochrony środowiska lub udzielający uznania nie zakwestionował wyników badań wykonywanych/przedstawianych.
 7. Podsumowanie – elementy, na które należy zwrócić uwagę aby spełnić wymagania prawne
 8. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Główny specjalista w GIOŚ CLB. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań hałasu w środowisku. Współpracuje z PCA w zakresie ocen w procesach nadzoru i akredytacji. Auditor wewnętrzny w laboratoriach badawczych. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
08:30 – 14:30.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.