Gospodarka odpadami: przepisy i praktyka; warsztaty w systemie BDO

Kod szkolenia:
C2435

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji o najważniejszych, obowiązujących przepisach w zakresie gospodarki odpadami, wskazanie sposobu ich prawidłowej interpretacji orazomówienie problemów powstających podczas praktycznego stosowania. Na szkoleniu zostaną także zasygnalizowane planowane zmiany przepisów.

Udział w warsztatach komputerowych w systemie BDO pozwoli na przećwiczenie w praktyce czynności wymaganych przepisami prawa (m.in. aktualizacji wpisu w rejestrze BDO, dodawania użytkowników, prowadzenia ewidencji za pomocą KPO i KEO, wypełnienia sprawozdania), a tym samym umożliwi sprawną i zgodną z przepisami gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie. Będzie to również okazja do przedyskutowania problemów i wątpliwości pojawiających się podczas pracy z systemem BDO.

Uwaga! Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów, co pozwoli im na wykonanie zaplanowanych ćwiczeń na swoim koncie w bazie BDO. W przypadku braku konta w BDO, podczas warsztatów będzie możliwość przygotowania wniosku rejestrowego.

PROGRAM

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie w świetle aktualnych przepisów

 1. Pojęcie i klasyfikacja odpadów
 2. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami
 3. Pojęcie produktu ubocznego i procedura uznania pozostałości z procesu produkcyjnego za produkt uboczny
 4. Przesłanki utraty statusu odpadów
 5. Odpowiedzialność posiadacza odpadów za odpady; przejście odpowiedzialności na innego posiadacza odpadów
 6. Przetwarzanie odpadów poza instalacjami
 7. Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • właściwość organów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia, problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • dostosowanie dotychczasowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 8. Zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji
 9. Problematyka przejścia decyzji z zakresu gospodarki odpadami na inne podmioty w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, przekształcenia spółki osobowej w kapitałową, przejęcia lub połączenia spółki
 10. Wymagania dotyczące zbierania odpadów: miejsca magazynowania, znakowanie odpadów i monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów
 11. Prowadzenie ewidencji odpadów
 12. Wytwarzanie odpadów komunalnych w przedsiębiorstwie:
  • pojęcie odpadów komunalnych,
  • obowiązki wytwórcy odpadów komunalnych,
  • odbieranie odpadów komunalnych.
 13. Sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów z zakresu gospodarki odpadami
 14. Konsultacje, dyskusja

Warsztaty komputerowe w systemie BDO

 1. Wymagania dotyczące sposobu i zakresu wpisu do rejestru BDO
 2. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z prowadzenia BDO
 3. Użytkownicy konta BDO
 4. Aktualizacja BDO w zakresie gospodarowania odpadami, w tym w zakresie posiadanych decyzji
 5. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów za pomocą BDO
 6. Wystawianie Karty Przekazania Odpadu
 7. Wprowadzenie Kart Ewidencji Odpadów
 8. Korespondencja z urzędem w sprawach BDO
 9. Sprawozdawczość
 10. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCY

 1. Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem, współuczestniczył w tworzeniu przepisów z zakresu gospodarki odpadami.
 2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz bazy BDO, wieloletni pracownik urzędu marszałkowskiego, w tym na stanowisku kierowniczki referatu odpowiedzialnego za BDO. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 25 czerwca od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 26 czerwca o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 28 czerwca o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.