Jak prawidłowo spełniać najważniejsze obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska – warsztaty

Kod szkolenia:
LS2476

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Wybrane najważniejsze obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie emisji do powietrza:
  • rodzaje instalacji wymagające dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia,
  • wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
  • Konkluzje BAT – kogo dotyczą i jakie obowiązki określają,
  • monitoring emisji z instalacji – pomiary, terminy, formularze dotyczące przedkładania wyników pomiarów
  • sprawozdawczość: opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, PRTR,
  • organy ochrony środowiska – kompetencje w zakresie nadzoru nad emisją do powietrza
  – który organ wydaje decyzje, a do którego składamy sprawozdania.
  Ćwiczenie: na podstawie danych dotyczących przykładowego zakładu określenie obowiązków dotyczących emisji do powietrza, w tym m.in. jakich uzgodnień i z jakim organem należy dokonać w przypadku wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, sprawozdawczość – do którego urzędu i w jakim terminie.
 2. Gospodarka odpadami:
  • wytwarzanie odpadów, zbieranie, przetwarzanie – jakie decyzje administracyjne wymagane,
  • pozwolenie a zezwolenie – zasadnicze różnice,
  • wymagania w zakresie magazynowania odpadów,
  • komu możemy przekazywać odpady – jak sprawdzić odbiorcę odpadów,
  • baza BDO, sprawozdawczość – o czym należy koniecznie pamiętać,
  • zabezpieczenie finansowe – kogo dotyczy i w jaki sposób można je zrealizować,
  • obowiązkowe kontrole WIOŚ – jakich podmiotów dotyczą,
  • monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów – przekazywanie dostępu do WIOŚ – kogo dotyczy,
  • opinia i postanowienie PSP dotyczące decyzji odpadowych, operat przeciwpożarowy,
  • produkt uboczny a utrata statusu odpadów – czym się różnią,
  • administracyjne kary pieniężne.
  Ćwiczenie: na podstawie danych przykładowego zakładu ustalenie jakie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami powinien posiadać, w jaki sposób poprawnie prowadzić ewidencję oraz magazynowanie odpadów, który organ będzie wydawał decyzje i gdzie wysyłamy sprawozdania.
 3. Gospodarka opakowaniami:
  • rodzaje opakowań podlegających pod obowiązki ustawowe,
  • opakowania wielomateriałowe oraz opakowania po środkach niebezpiecznych – czym się różnią,
  • realizacja obowiązku recyklingu – samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku,
  • kampanie edukacyjne – jak je najlepiej zrealizować,
  • obowiązkowa ewidencja opakowań,
  • dokumenty DPR i EDPR,
  • sprawozdawczość – komu, w jakim terminie,
  • administracyjne kary pieniężne,
  • opłaty za jednorazowe tworzywa sztuczne
  nowość – system kaucyjny.
  Ćwiczenie: określenie dla podanych rodzajów opakowań czy podlegają pod przepisy ustawy opakowaniowej oraz weryfikacja sposobu prowadzenia ewidencji.
 4. Ustawa o SZWO i F-gazach:
  • nowe Rozporządzenie 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych,
  • rodzaje urządzeń podlegających pod przepisy ustawy oraz nowego rozporządzenia,
  • certyfikaty dla personelu, certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
  • obowiązkowe kontrole szczelności – kogo dotyczą,
  • kontyngenty na czynniki chłodnicze – kto musi uzyskać,
  • Rejestr CRO – Karty Urządzeń i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Baza BDS – kogo dotyczy sprawozdawczość.
  Ćwiczenie: przykładowe urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne i obowiązki dotyczące tych urządzeń.
 5. Opłaty za korzystanie z środowiska:
  • za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza tj. za emisję z kotłowni, spalanie paliw w pojazdach, ubytki czynników chłodniczych,
  • opłaty za składowanie odpadów,
  • sprawozdawczość ,
  • stawki opłat, terminy.
  Ćwiczenie: wypełnianie wybranych sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.
 6. Poważne awarie:
  • rodzaje zakładów kwalifikujących się do zakładów zwiększonego bądź dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej – wykaz substancji niebezpiecznych uwzględnianych przy klasyfikacji,
  • zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzne plany operacyjno- ratownicze – kogo dotyczą te dokumenty,
  • wspólne kontrole PSP i WIOŚ,
  • obowiązkowe informowanie społeczeństwa o zakładzie na stronie internetowej, w tym o rodzaju magazynowanych substancjach.
 7. Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska – praktyczne informacje:
  • zawiadomienie i upoważnienie do kontroli,
  • przygotowanie i uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do kontroli,
  • oględziny zakładu, składanie wyjaśnień,
  • podpisanie lub odmowa podpisania protokołu kontroli,
  • możliwość kontroli 24h/dobę,
  • kary wymierzane przez inspekcje ochrony środowiska,
  • wstrzymania działalności – kiedy i w jakiej sytuacji.
 8. Konsultacje, dyskusja

Studium przypadku:
Identyfikacja wymagań prawnych i obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska na przykładzie danego zakładu przemysłowego.

WYKŁADOWCA

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność ma wpływ na środowisko. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z szeroko rozumianych zagadnień związanych z ochroną środowiska. Koordynator wielu cykli kontrolnych realizowanych w ramach ogólnopolskich cykli kontrolnych zlecanych przez GIOŚ. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 26 listopada od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 27 listopada o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 29 listopada o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2400 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.