Ocena oddziaływania na środowisko w polskim systemie prawnym– praktyczne aspekty procedur

Kod szkolenia:
W2350

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu poznać przepisy prawa i obowiązujące procedury zarówno dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia jak i oceny przeprowadzanej dla dokumentów strategicznych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną procedury postępowania również z punktu widzenia Prawa budowlanego, szczególnie na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Omówione zostaną zasady postępowania w trakcie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Szkolenie uwzględni stan prawny aktualny we wrześniu 2023 r. oraz obejmie praktyczne aspekty istotne z punktu widzenia pozyskiwania środków z programów operacyjnych na poziomie województwa, kwalifikacji przedsięwzięć jak i przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników urzędów przygotowujących decyzje środowiskowe lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, dla wykonawców raportów, inwestorów, pracowników instytucji zarządzających programami operacyjnymi, dla wszystkim innych zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM

 1. Definicje istotne dla procedur związanych z ochroną środowiska w procesie inwestycyjnym
 2. Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach
 3. Udział społeczeństwa w procedurze ooś:
  • elementy udziału społeczeństwa,
  • udział organizacji ekologicznych,
  • udział stron postępowania z udziałem społeczeństwa.
 4. Oceny strategiczne ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów ich przeprowadzania:
  • jakich dokumentów dotyczy obowiązek oceny oddziaływania,
  • organy właściwe,
  • odstąpienie od przeprowadzenia procedury oceny,
  • dokumenty towarzyszące.
 5. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy, przebudowy i montażu dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
  – dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  – przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
  – zmiany w przedsięwzięciu nieobejmujące przebudowy, rozbudowy, montażu.
 6. Studium przypadku i ćwiczenia dotyczące kwalifikacji
 7. Postępowanie w sprawie kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i samej oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
  • właściwość organów,
  • procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r .,
  • procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.,
  • kwalifikacja przedsięwzięć do przeprowadzenia ooś,
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • wymogi dotyczące innej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .
 8. Rozstrzygnięcia, które poprzedza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i konsekwencje dotyczące procedur wydawania, odwołań, skarg do sądów dla tych decyzji, w świetle zmian przepisów wprowadzonych w 2021 r. – rola organizacji ekologicznych
 9. Warsztaty w zakresie przygotowania danych do raportu i modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
 10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami z kwietnia 2021 r.:
  • elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
  • elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • środki minimalizujące oddziaływania a kompensacja przyrodnicza,
  • odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • rola organizacji ekologicznych,
  • zmiany procedury, odwołania i skargi do sądu.
 11. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 12. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
 13. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 14. Konsekwencje zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla decyzji wymienionych w art. 72 ustawy OOŚ oraz dla decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
 15. Procedury związane z procedurą oceny oddziaływania na środowisko w Prawie budowlanym
 16. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne dokumenty jako elementy istotne w procedurze pozyskiwania funduszy
 17. Skuteczność naprawcza analizy porealizacyjnej w odniesieniu do inwestycji drogowych
 18. Egzekwowanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 19. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, pełni funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza. Trener szkolący administrację krajową w ramach 4 projektów dotyczących wzmocnienia administracji w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Sekretarz, v-ce przewodniczący i członek Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 21 listopada od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 22 listopada o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 24 listopada o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT