Ochrona powietrza: ograniczenie emisji do powietrza z uwzględnieniem LZO

Kod szkolenia:
W2454

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Obowiązki prowadzącego instalację w zakresie ochrony powietrza, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – wymagane pozwolenia:
  • rodzaje pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza: zgłoszenie, pozwolenie, pozwolenie zintegrowane,
  • sposób i zasady przygotowania poszczególnych wniosków.
 2. Zasady określania emisji dla różnego rodzaju instalacji:
  • dla których obowiązują standardy emisyjne,
  • dla których nie obowiązują standardy emisyjne.
 3. Standardy emisyjne dla instalacji:
  • wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska,
  • wynikające z konkluzji BAT,
  • warunki dotrzymania standardów emisyjnych.
 4. Obowiązek prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji:
  • obowiązek prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji,
  • metodyki prowadzenia pomiarów,
  • sposób prezentowania wyników,
  • sprawozdawczość oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza.
 5. Instalacje do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, a w szczególności:
  • lotnych związków organicznych,
  • pyłu,
  • NOx, SO2, HCl, HF,
  • dioksyn i furanów.
 6. Procedura wykonywania dokumentacji do wniosku o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
  • zasady ustalania parametrów emitora,
  • zasady ustalania wielkości emisji dla instalacji, dla których są określone standardy emisyjne,
  • zasady ustalania wielkości emisji, dla których nie są określone standardy emisyjne,
  • schemat technologiczny i bilans materiałowy,
  • obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń; przygotowanie założeń wejściowych.
 7. Zasady obliczania rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką referencyjną:
  • wymagania prawne dotyczące spełnienia standardów jakości powietrza,
  • modele matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym – wstęp teoretyczny: przykłady programów / narzędzi wykorzystywanych do obliczania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu,
  • przygotowanie założeń wejściowych niezbędnych do przeprowadzenie obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką referencyjną:
  − tło substancji oraz tło opadu substancji pyłowej,
  − dane meteorologiczne,
  − aerodynamiczna szorstkość terenu,
  − położenie emitorów,
  − parametry emitorów (zadaszenie emitora, średnica, wysokość, prędkość wylotowa gazów),
  − wielkość emisji zanieczyszczeń.
 8. Standardy emisyjne dla instalacji w których stosowane są LZO:
  • wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu,
  • wynikające z konkluzji BAT.
 9. Zasady sporządzania bilansu LZO
 10. Sprawozdawczość w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza_
  • opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • sprawozdawczość do KOBIZE.
 11. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Włodzisław Ćwiąkalski – współwłaściciel i Prezes Zarządu EMIPRO Sp. z o.o. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem praktycznym dotyczącym projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Współautor wielu patentów z zakresu katalitycznych metod oczyszczania powietrza oraz zestalania żużli i popiołów. Doświadczony wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 24 września od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 25 września o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 27 września o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2400 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.